Tổ chức xây dựng điều kiện giao dịch chung dịch vụ thuê bao di động trả sau có phải đăng ký không?

Tổ chức xây dựng điều kiện giao dịch chung dịch vụ thuê bao di động trả sau có phải đăng ký không?

Tổ chức xây dựng điều kiện giao dịch chung dịch vụ thuê bao di động trả sau có phải đăng ký không?

Tổ chức xây dựng điều kiện giao dịch chung dịch vụ thuê bao di động trả sau có phải đăng ký không?

Căn cứ Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 8. Trách nhiệm đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

1. Trước khi áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện việc đăng ký theo quy định của Nghị định này.

2. Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung chỉ được áp dụng đối với người tiêu dùng khi việc đăng ký được hoàn thành theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.”

Theo quy định này, trước khi áp dụng điều kiện giao dịch chung thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký phải thực hiện việc đăng ký theo quy định.

Đồng thời căn cứ Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-TTg (Được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Quyết định 35/2015/QĐ-TTg và khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Quyết định 35/2015/QĐ-TTg) thì dịch vụ thuê bao di động trả sau là một trong những dịch vụ phải thực hiện đăng ký điều kiện giao dịch chung.

Như vậy, cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ thuê bao di động trả sau phải thực hiện đăng ký điều kiện giao dịch chung trước khi áp dụng.

Thẩm quyền tiếp nhận đăng ký điều kiện giao dịch chung dịch vụ thuê bao di động trả sau thuộc về cơ quan nào?

Căn cứ Điều 9 Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 9. Thẩm quyền tiếp nhận đăng ký

1. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh trở lên.

2. Sở Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”

Theo quy định trên, thẩm quyền tiếp nhận đăng ký điều kiện giao dịch chung dịch vụ thuê bao di động trả sau được quy định như sau:

– Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh trở lên.

– Sở Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổ chức xây dựng điều kiện giao dịch chung dịch vụ thuê bao di động trả sau không đăng ký trước khi áp dụng bị phạt bao nhiêu?

Căn cứ Điều 49 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 49. Hành vi vi phạm về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc hủy bỏ hoặc sửa đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc trái với nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đăng ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định;

b) Không thông báo cho người tiêu dùng về việc thay đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định;

c) Không áp dụng đúng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định.

Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và 2 Điều này trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.”

Như vậy, cá nhân xây dựng điều kiện giao dịch chung dịch vụ thuê bao di động trả sau không đăng ký trước khi áp dụng sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Lưu ý: Mức phạt này chỉ áp dụng cho thương nhân là cá nhân kinh doanh xây dựng điều kiện giao dịch chung dịch vụ thuê bao di động trả sau nhưng không đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với thương nhân là tổ chức, mức xử phạt sẽ gấp đôi.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Tổ chức xây dựng điều kiện giao dịch chung dịch vụ thuê bao di động trả sau có phải đăng ký không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook