Điều kiệ̣n để tổ chức trọng tài nước ngoài hoạt động tại Việt Nam năm 2023

Điều kiệ̣n để tổ chức trọng tài nước ngoài hoạt động tại Việt Nam năm 2023

Điều kiệ̣n để tổ chức trọng tài nước ngoài hoạt động tại Việt Nam năm 2023

Quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010 về hoạt động của trọng tài thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến điều kiện để tổ chức trọng tài nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Điều kiệ̣n để tổ chức trọng tài nước ngoài hoạt động tại Việt Nam năm 2023

Trọng tài nước ngoài là gì?

Căn cứ theo khoản 11 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về khái niệm trọng tài nước ngoài cụ thể như sau:

Điều 3: Giải thích từ ngữ

11. Trọng tài nước ngoài là Trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật trọng tài nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn để tiến hành giải quyết tranh chấp ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc trong lãnh thổ Việt Nam.

Điều kiệ̣n để tổ chức trọng tài nước ngoài hoạt động tại Việt Nam năm 2023

Tại Điều 73 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về điều kiên để một tổ chức trọng tài nước ngoài có thể hoạt động tại Việt Nam cụ thể như sau:

Điều 73. Điều kiện hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Tổ chức trọng tài nước ngoài đã được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, tôn trọng Hiến pháp và pháp luật của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì được phép hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật này.

Như vậy, một tổ chức trọng tài nước ngoài muốn hoạt động tại Việt Nam thì cần phải đáp ứng hai điều kiện. Một là tổ chức trọng tài nước ngoài này phải được thành lập rồi và đang hoạt động hợp pháp tại nước ngoài. Hai là tổ chức trọng tài nước ngoài này phải tôn trọng Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hình thức hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Điều 74 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về hình thức hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam cụ thể như sau:

Điều 74. Hình thức hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Tổ chức trọng tài nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

1. Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài (sau đây gọi là Chi nhánh);

2. Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài (sau đây gọi là Văn phòng đại diện).

Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Điều 75 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam cụ thể như sau:

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Tổ chức trọng tài nước ngoài, được thành lập và thực hiện hoạt động trọng tài tại Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Tổ chức trọng tài nước ngoài và Chi nhánh của mình chịu trách nhiệm về hoạt động của Chi nhánh trước pháp luật Việt Nam.

3. Tổ chức trọng tài nước ngoài cử một Trọng tài viên làm Trưởng Chi nhánh. Trưởng Chi nhánh là người đại diện theo uỷ quyền của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Điều 77 Luật Trọng tài thương mại nước ngoài 2010 quy định về văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam cụ thể như sau:

1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của Tổ chức trọng tài nước ngoài được thành lập và tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hoạt động trọng tài tại Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Tổ chức trọng tài nước ngoài phải chịu trách nhiệm về hoạt động của Văn phòng đại diện trước pháp luật Việt Nam.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Điều kiệ̣n để tổ chức trọng tài nước ngoài hoạt động tại Việt Nam năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook