Tổ chức trợ giúp xã hội năm 2022

Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật, trình tự và thủ tục

Tổ chức trợ giúp xã hội

Tổ chức trợ giúp xã hội

Khái niệm cơ sở trợ giúp xã hội

Cơ sở trợ giúp xã hội là tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ, chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng BTXH (người già, trẻ em, người tàn tật, khuyết tật, tâm thần) là mục tiêu của ASXH. Các đối tượng này phải có nhà ở và nơi ở bảo đảm đáp ứng các nhu cầu cơ bản của các đối tượng này.

Cơ sở trợ giúp xã hội, bao gồm:

+ Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội

+ Cơ sở trợ giúp xã hội công lập do cơ quan Nhà nước thành lập, quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội

Theo đó, có một số đặc điểm cơ bản của cơ sở trợ giúp xã hội:

– Cơ sở trợ giúp xã hội là một tổ chức được thành lập hợp pháp theo pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, đồng thời được chứng nhận thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền quản lý về chính sách xã hội (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội)

– Cơ sở trợ giúp xã hội có tư cách pháp nhân: Tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình, có tài sản độc lập (có tài khoản riêng), có con dấu riêng

– Tên cơ sở trợ giúp xã hội: Có tên riêng không bị trùng lặp, gây nhầm lẫn với tên hoặc biểu tượng của cơ sở khác đã được đăng ký trước đó. Tên của cơ sở trợ giúp xã hội cũng phải đảm bảo không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Phạm vi hoạt động trên lãnh thổ: cơ sở trợ giúp xã hội phải hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (trong một huyện, liên huyện, trong một tỉnh, liên tỉnh) và phải có trụ sở cho các cơ sở hoạt động (thể hiện qua quyền sử dụng đất đối với địa điểm đặt cơ sở).

Tổ chức trợ giúp xã hội

Các loại hình cơ sở trợ giúp xã hội

Căn cứ vào Điều 5 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ, có 07 loại hình cơ sở trợ giúp xã hội, bao gồm:

– Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi: Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi chỉ thực hiện hoạt động chăm sóc cho nhóm người cao tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

– Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Cơ sở bảo trợ xã hội chỉ thực hiện hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em không có người thân chăm sóc, hoặc có người thân nhưng không đủ điều kiện chăm sóc (như mất năng lực hành vi dân sự, người thân cũng là đối tượng bảo trợ xã hội,…), trẻ em thuộc đối tượng bảo trợ xã hội

– Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật: Cơ sở bảo trợ xã hội chỉ thực hiện hoạt động chăm sóc đối với nhóm người khuyết tật (các mức khuyết tật khác nhau) và giúp các đối tượng này đảm bảo sinh hoạt, phục hồi, thích nghi với chấn thương hoặc khuyết tật.

– Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục vụ chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí: Cơ sở bảo trợ xã hội chỉ thực hiện hoạt động chăm sóc, giúp đỡ người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, giúp các đối tượng này phục hồi khỏi tình trạng trên hoặc giảm thiểu các tác động của bệnh tâm thần, rối nhiễu tâm trí lên tình trạng sức khỏe của các đối tượng này.

– Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thực hiện việc chăm sóc nhiều đối tượng bảo trợ xã hội hoặc đối tượng cần trợ giúp xã hội: Cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện hoạt động chăm sóc đối với tất cả các đối tượng trên, không loại bỏ các đối tượng bảo trợ xã hội nào.

– Các trung tâm công tác xã hội đưa ra lời khuyên, trợ giúp khẩn cấp hoặc hỗ trợ cần thiết khác cho những người cần hỗ trợ thu nhập: Trung tâm này chỉ cung cấp lời khuyên hoặc trợ giúp khẩn cấp (dành cho người nhận an sinh xã hội trong trường hợp khẩn cấp) và hỗ trợ các cơ quan khác hỗ trợ thu nhập. Nói cách khác, các trung tâm công tác xã hội thực hiện tư vấn, cấp cứu hoặc các điều kiện cần thiết khác cho người cần hỗ trợ thu nhập chứ không chăm sóc lâu dài cho người cần hỗ trợ thu nhập.

– Cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định của pháp luật

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Tổ chức trợ giúp xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook