Tổ chức tôn giáo trực thuộc có thể tự đăng ký pháp nhân phi thương mại hay không?

Tổ chức tôn giáo trực thuộc có thể tự đăng ký pháp nhân phi thương mại hay không?

Tổ chức tôn giáo trực thuộc có thể tự đăng ký pháp nhân phi thương mại hay không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Tổ chức tôn giáo trực thuộc có thể tự đăng ký pháp nhân phi thương mại hay không?

Tổ chức tôn giáo trực thuộc có thể tự đăng ký pháp nhân phi thương mại hay không?

Căn cứ khoản 2 Điều 30 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 quy định về pháp nhân phi thương mại như sau:

“Điều 30. Tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

1. Tổ chức tôn giáo là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

2. Tổ chức tôn giáo đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật này cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc khi đáp ứng các điều kiện quy định tại các khoản 5 và 6 Điều 21 của Luật này.

3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc.”

Căn cứ quy định nêu trên thì ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 21 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 ra thì tổ chức tôn giáo trực thuộc phải được tổ chức tôn giáo đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại.

Như vậy, Tổ chức tôn giáo trực thuộc không thể tự mình đăng ký pháp nhân phi thương mại được.

Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc là bao nhiêu ngày?

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 9. Trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc

1. Tổ chức tôn giáo đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này.

Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở, người đại diện của tổ chức tôn giáo; tên, trụ sở, địa bàn hoạt động, cơ cấu tổ chức, số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành tại thời điểm đề nghị; họ và tên người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộc được đề nghị cấp đăng ký;

b) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo trực thuộc từ khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất;

c) Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người lãnh đạo của tổ chức tôn giáo trực thuộc;

d) Bản kê khai và giấy tờ chứng minh tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc;

đ) Hiến chương, điều lệ hoặc các văn bản có nội dung tương tự của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

2. Thẩm quyền cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ;trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Theo đó, kể cả là nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hay cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương thì thời hạn giải quyết thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc đều là 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Tổ chức tôn giáo trực thuộc có thể tự đăng ký pháp nhân phi thương mại hay không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook