Tình hình tội phạm là gì? Khái niệm, thuộc tính và phân loại tình hình tội phạm (cập nhật 2022)

tinh-hinh-toi-pham

Tình hình tội phạm là gì? Khái niệm, thuộc tính và phân loại tình hình tội phạm

tinh-hinh-toi-pham

Khái niệm tình hình tội phạm

Tình hình của tội phạm (THTP) một hiện tượng tiêu cực mang thuộc  tính hội, thường xuyên thay đổi, tính giai cấp pháp luật hình sự, được  phản ánh qua các thông số về tình hình, cấu, diễn biến của toàn bộ các loại hoặc của một số loại tội phạm cùng các chủ thể thực hiện chúng đã xảy ra trong một khoảng thời gian trong một phạm vi không gian nhất định

Phân loại

Theo tiêu chí phạm vi đối tượng

+ THTP của tất cà các tội phạm;

+ THTP của nhóm tội phạm cụ thể;

+ THTP của tội phạm cụ thể;

+ THTP trong lĩnh vực cụ thể;

+ THTP trong ngành cụ thể;

+ THTP do người phạm tội là người chưa thành niên thực hiện;

+ THTP do người phạm tội là nữ thực hiện;

+ THTP của các tội phạm mà nạn nhân là trẻ em;

+ THTP của các tội phạm mà nạn nhân là nữ; …

Theo tiêu chí phạm vi không gian

+ THTP toàn cầu;

+ THTP khu vực (quốc tế);

+ THTP của một quốc gia;

+ THTP của một vùng, miền (thuộc một quốc gia);

+ THTP của một địa phương; …

Thuộc tính

Tính xã hội

+ Đấu tranh với THTP đòi hỏi việc áp dụng các biện pháp xã hội. Chúng mang lại những kết quả đáng kể trong việc kiểm soát tình hình tội phạm.

Tính pháp

THTP có thể được xem xét với tư cách là những dạng sai lệch với những chuẩn mực xử sự (đạo đực). Nhưng chỉ khi tội phạm hóa những dạng đặc biệt nguy hiểm vào trong luật hình sự thì mới tạo ra những dạng tương ứng của  hành vi lệch chuẩn là tội phạm và tình hình tội phạm mới trở thành hiện tượng
pháp lý và xác định tương đối.

 Tính thay đổi về mặt lịch sử

Có mối liên hệ với những sự thay đổi của xã hội: đạo đức, chính trị tưởng, quản Tổ chức, khoa học – công nghệ và những điều kiện khách quan khác làm thay đổi cả về lượng và về chất tình hình tội phạm. Cùng với quá trình này sẽ diễn ra quá trình làm mất đi dạng xử sự tội phạm này và làm phát sinh dạng khác.

Tính tiêu cực

THTP bao giờ cũng mang tính xã hội bởi vì nó phản ánh các đặc tính chống đối xã hội, chống đối tập thể và các đặc điểm nhân khác của những người phạm tội. Nó là hiện tượng tiêu cực đối vơi xã hôi, mỗi thành viên cảu xã hội và chính người phạm tội.

Tính phổ biến

THTP Là hiện tượng phổ biến chứa đựng tổng thể  những hành vi phạm tội và những người thực hiện chúng trong không gian và thời gian xác định

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Khái niệm, thuộc tính và phân loại tình hình tội phạm. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook