Quy định về tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên năm 2022

tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên

Quy định về tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên năm 2022

Thư ký viên là ai? Pháp luật quy định như thế nào về tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên

Khái niệm Thư ký viên?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017 quy định về thư ký viên như sau:

Thư ký viên là chức danh tư pháp có yêu cầu chuyên môn cơ bản về nghiệp vụ Thư ký Tòa án, được bố trí tại Tòa án nhân dân các cấp.

Cụ thể, các cấp Tòa án nhân dân được quy định tại Điều 3 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 bao gồm:

Tòa án nhân dân tối cao.

Tòa án nhân dân cấp cao.

Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

Tòa án quân sự.

Tiêu chuẩn chung của ngạch Thư ký viên

Căn cứ theo Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017, tiêu chuẩn chung của ngạch Thư ký viên được quy định như sau:

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công lý, lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và quy định của Tòa án nhân dân.

Tận tụy, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; chấp hành quy tắc ứng xử của công chức Tòa án nhân dân, lịch sự, văn hóa, chuẩn mực trong giao tiếp và phục vụ nhân dân.

Có phẩm chất, đạo đức, lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thường xuyên có ý thức rèn luyện phẩm chất, học tập nâng cao trình độ, năng lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch Thư ký viên

Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ngạch Thư ký viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017, cụ thể như sau:

Nắm vững các kiến thức cơ bản theo quy định của pháp luật về nghiệp vụ Thư ký phiên tòa, quy trình tố tụng và các nhiệm vụ hành chính, tư pháp;

Có kỹ năng soạn thảo văn bản tố tụng theo đúng thể thức, quy trình, thủ tục và thẩm quyền;

Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với đồng nghiệp để triển khai nhiệm vụ chuyên môn được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

Có năng lực thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch Thư ký viên

Theo khoản 4 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017, các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch Thư ký viên bao gồm:

Có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên;

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Đăng ký dự thi nâng ngạch Thư ký viên cần đáp ứng những điều kiện gì?

Thư ký Tòa án được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017, cụ thể như sau:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn ngạch hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch đăng ký dự thi.

Ngoài các điều kiện trên, khi dự thi nâng ngạch Thư ký viên, công chức Tòa án nhân dân các cấp còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Cán sự, nhân viên trong Tòa án nhân dân khi dự thi nâng ngạch Thư ký viên phải có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 03 năm (36 tháng). Trường hợp đang giữ ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 05 năm (60 tháng);

Có chứng chỉ đào tạo Nghiệp vụ Thư ký viên.

Trên đây là những quy định của pháp luật về tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook