Tiêu chuẩn của Phó Tổng Giám đốc (PGĐ), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm năm 2022

Người bị tuyên bố chết trở về thì xử lý như thế nào?

Tiêu chuẩn của Phó Tổng Giám đốc (PGĐ), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Tiêu chuẩn của Phó Tổng Giám đốc (PGĐ), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Tiêu chuẩn chung cho người quản trị, điều hành

Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm là người quản trị, điều hành, do đó, trước khi đạt các tiêu chuẩn riêng cho từng chức vụ, những người đảm nhận các chức vụ này phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung cho người quản trị, điều hành. Các tiêu chuẩn này bao gồm:

Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp

Các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp, theo Điều 17 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, bao gồm:

– Cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản Nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước

– Cán bộ, công chức, viên chức (theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức)

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân

– Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định

Trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm, đảm bảo các điều kiện sau:

– Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, qu tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Người bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải (hình thức kỷ luật cao nhất) thì mức độ vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm phải ở mức cực kỳ nghiêm trọng.

Đối với các cá nhân đã có các hành vi vi phạm nghiêm trọng gây ảnh hưởng, thiết hại đến doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài (kể cả chỉ hoạt động trong cùng lĩnh vực) thì xét về tư cách đạo đức và uy tín đều không thể đảm nhận các chức vụ của người quản trị, điều hành.

– Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thực bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính chấp thuận hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm

Hình thức bãi nhiệm là hình thức buộc thôi giữ chức vụ trước khi hết nhiệm kỳ đối với người được giao giữ chức vụ có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất đạo đức, được cho là không xứng đáng giữ chức vụ được giao. Tương tự đối với trường hợp buộc đình chỉ chức danh, là trường hợp cấp trên hoặc người có thẩm quyền đình chỉ không cho một cá nhân tiếp tục thực hiện công việc, nhiệm vụ tương ứng với chức danh của người đó.

Đối với những người được xác định không đủ phẩm chất đạo đức, khả năng không chấp hành pháp luật cao, thì không được giữ các chức vụ quan trọng, đặc biệt là không được là người quản trị, điều hành.

– Không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm được bổ nhiệm

Người trực tiếp liên quan đến các vụ án là đương sự, người làm chứng, người bị hại,… Các vụ án bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố tức là đang trong quá trình tố tụng hình sự, những cá nhân trực tiếp liên quan đến vụ án có thể vướng vào nhiều vấn đề, có nguy cơ không thể thực hiện các nhiệm vụ với tư cách người quản trị, người điều hành.

Tiêu chuẩn của Phó Tổng Giám đốc (PGĐ), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Tiêu chuẩn riêng để trở thành phó tổng giám đốc (phó giám đốc), kế toán trưởng, giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Có bằng đại học hoặc trên đại học

Các bằng đại học hoặc trên đại học phải được cơ sở đào tạo chính quy cấp, có giá trị pháp lý và giá trị chứng minh trình độ học vấn và chuyên ngành học tập của các cá nhân.

Không có yêu cầu về các chuyên ngành đại học hoặc trên đại học.

 Có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm do các cơ sở đào tạo về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước cấp

Các bằng cấp này có thể là bằng cấp đào tạo đại học, sau đại học (trong trường hợp này một bằng đại học, sau đại học có thể đáp ứng 02 tiêu chuẩn cùng lúc).

Đối với người đã có bằng đại học và trên đại học không phải chuyên ngành bảo hiểm, bắt buộc phải tham gia các khóa đào tạo để được cấp bằng hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm (được cấp bởi cơ sở đào tạo về bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc nước ngoài), không phụ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm.

Có kinh nghiệm làm việc

Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyên môn dự kiến đảm nhiệm.

03 kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyên môn dự kiến đảm nhiệm thể hiện các cá nhân này có hiểu biết, kiến thức thực tế đối với hoạt động bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, đủ khả năng để điều hành đối với các vấn đề chuyên môn bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

 Điều kiện riêng dành cho Kế toán trưởng

Khác với Phó Giám đốc (Phó Giám đốc), Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngoài đạt được các điều kiện trên thì Kế toán trưởng còn phải thỏa mãn 01 điều kiện riêng:

– Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của kế toán trưởng quy định tại văn bản pháp luật về kế toán (Luật kế toán và các văn bản dưới luật)

– Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về kế toán hoặc kiểm toán trong lĩnh vực bảo hiểm (theo đó, trước khi trở thành Kế toán trưởng, một người phải có tối thiểu 03 năm thực hiện công việc kế toán, kiểm toán lĩnh vực bảo hiểm ở vị trí nhân viên, nhằm đảm bảo nghiệp vụ kế toán, kiểm toán trong lĩnh vực này thành thục)

Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm

Các cá nhân đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có thể không phải cá nhân mang quốc tịch Việt Nam nhưng phải là người đang cư trú tại Việt Nam (có đăng ký thường trú, tạm trú tại Việt Nam), sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm, để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ quản trị, điều hành cho doanh nghiệp tại Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Tiêu chuẩn của Phó Tổng Giám đốc (PGĐ), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook