Tiền tăng ca, làm ca đêm của người lao động có bị tính thuế TNCN không?

Tiền tăng ca, làm ca đêm của người lao động có bị tính thuế TNCN không?

Tiền tăng ca, làm ca đêm của người lao động có bị tính thuế TNCN không?

Tiền tăng ca, làm ca đêm của người lao động có bị tính thuế TNCN không?

Tăng ca là trường hợp người lao động làm thêm giờ, còn làm ca đêm là trường hợp người lao động có thời gian làm việc vào ban đêm.

Trong đó, thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

Còn thời giờ làm việc vào ban đêm được tính từ 22 giờ đêm đến 06 giờ sáng ngày hôm sau theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Lao động 2019.

Căn cứ quy định tại Điểm i.1 Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì khoản thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Ví dụ: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.

– Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

– Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì khoản tiền lương tăng ca, làm ca đêm của người lao động được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm việc trong giờ quy định sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Đồng nghĩa, phần thu nhập này sẽ không tính thuế thu nhập cá nhân.

Quy định về tiền tăng ca, làm ca đêm

Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 thì tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được tính như sau:

(1) Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

– Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

– Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

– Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

(2) Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

(3) Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo điểm (1) và (2), người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Doanh nghiệp có buộc phải lập bảng kê lương tăng ca, làm ca đêm trả cho NLĐ không?

Căn cứ quy định tại Điểm i.2 Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì doanh nghiệp phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Tiền tăng ca, làm ca đêm của người lao động có bị tính thuế TNCN không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook