Tiền lương của người lao động nghỉ ốm và đi làm cùng một ngày

Tiền lương của người lao động nghỉ ốm và đi làm cùng một ngày

Đây là nội dung được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề cập tại Công văn 4640/LĐTBXH-BHXH ngày 02/11/2018.

Tiền lương của người lao động nghỉ ốm và đi làm cùng một ngày (Ảnh minh họa)

Theo Công văn trả lời kiến nghị của một doanh nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ dẫn lại quy định tại khoản 2 Điều 186 Bộ luật Lao động như sau: “Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động”.

Theo đó, trong trường hợp người lao động cùng một ngày vừa có thời gian đi làm, vừa có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thì tiền lương tính như sau:

– Không trả lương trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau;

– Trả lương theo quy định trong thời gian người lao động thực sự làm việc.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook