Tiền ký quỹ, mức ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022

Quy định về ký quỹ bảo đảm khi thực hiện dự án đầu tư năm 2022

Tiền ký quỹ, mức ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022

Tiền ký quỹ, mức ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Hoạt động ký quỹ của doanh nghiệp

Ký quỹ là một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, theo đó, ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

Theo Khoản 1 Điều 24 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020:

Điều 24. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ

Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ được gửi tại ngân hàng và chỉ được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do đó, hoạt động ký quỹ của công ty dịch vụ là để bảo đảm  nghĩa vụ của công ty trong việc thực hiện dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài  theo hợp đồng. Nói cách khác, hoạt động ký quỹ của các công ty dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động và các vấn đề liên quan khác.

Việc  ký quỹ chỉ được thực hiện khi công ty không có khả năng thực hiện hoặc  thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ của mình  trong việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, bao gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động hoặc đối với bên thứ ba mà công ty có liên kết. . thỏa thuận người dùng dịch vụ (ví dụ: nhà môi giới, …).

Sau tối đa 30 ngày kể từ ngày sử dụng tiền ký quỹ, doanh nghiệp phải hoàn trả số tiền đã sử dụng và bảo đảm mức ký quỹ theo quy định.

Xử lý tiền ký quỹ trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ phá sản

Trong trường hợp công ty dịch vụ phá sản, tiền ký quỹ của công ty dịch vụ sẽ được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ của người lao động chưa thanh lý hợp đồng  lao động. thời điểm chuyển giao.

Sau khi trừ phí dịch vụ ngân hàng, nếu vẫn còn tiền ký quỹ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể sử dụng để thanh toán các khoản nợ khác theo quy định của pháp luật về phá sản. Theo đó, tiền ký quỹ trước hết được sử dụng  để thanh toán các nghĩa vụ  với ngân hàng, sau đó, được sử dụng cho các nghĩa vụ theo thứ tự ưu tiên: chi phí phá sản, nợ lương, trợ cấp thôi việc. , bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, các khoản nợ theo hợp đồng sau khi mở thủ tục phá sản.

Tiền ký quỹ, mức ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Hoạt động ký quỹ

Ký quỹ là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, theo đó, ký quỹ là việc con nợ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá, giấy tờ có giá vào tài khoản ký quỹ tại  tổ chức tín dụng để bảo đảm  thực hiện nghĩa vụ. Ở đây, công ty dịch vụ phải  ký quỹ vào ngân hàng. Trái phiếu được sử dụng khi công ty không đáp ứng được các nghĩa vụ trong việc thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài  (nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ với người môi giới, nghĩa vụ của người lao động với bên thứ ba khác, v.v.).

Sau tối đa 30 ngày kể từ ngày sử dụng tiền ký quỹ, doanh nghiệp phải hoàn trả số tiền đã sử dụng và bảo đảm mức ký quỹ theo quy định để đảm bảo số tiền ký quỹ được duy trì.

Mức ký quỹ

Theo Điều 23 Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ, mức ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi nước ngoài làm việc theo hợp đồng được xác định như sau:

– Đối với doanh nghiệp nói chung: Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) tại một ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (sau đây viết tắt là ngân hàng nhận ký quỹ). Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ thì mới được thực hiện dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Đối với chi nhánh của doanh nghiệp: Doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải ký quỹ thêm 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) đối với mỗi chi nhánh được giao nhiệm vụ. Doanh nghiệp ký quỹ số tiền cho mỗi chi nhánh thì chi nhánh đó mới được hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, một doanh nghiệp đối phải thực hiện ký quỹ tối thiểu 2.000.000.000 đồng, nhưng nếu doanh nghiệp mở chi nhánh, đối với mỗi chi nhánh này phải tăng thêm 500.000.000 đồng tiền ký quỹ. Tức, càng nhiều chi nhánh thì doanh nghiệp dịch vụ càng phải ký quỹ nhiều tiền hơn, dẫn đến chỉ có đủ khả năng tài chính mới có thể mở thêm các chi nhánh hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định Tiền ký quỹ, mức ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook