Tỉ lệ học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú năm 2023 được quy định như thế nào?

Tỉ lệ học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú

Tỉ lệ học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú năm 2023 được quy định như thế nào?

Điều kiện để học sinh được học tại trường phổ thông dân tộc bán trú là gì? Tỉ lệ học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Tỉ lệ học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú

Điều kiện để học sinh được học tại trường phổ thông dân tộc bán trú là gì?

Căn cứ Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT quy định điều kiện đề học sinh được học trường phổ thông dân tộc bán trú là học sinh trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Học sinh được bán trú tại trường phải là học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ được cấp có thẩm quyền xét duyệt theo quy định của Chính phủ, do không thể tự đi đến trường hoặc điểm trường và trở về nhà trong ngày.

Nhiệm vụ và quyền hạn học sinh bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú?

Căn cứ Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT quy định học sinh bán trú thực hiện các nhiệm vụ và quyền quy định tại Điều lệ trường phổ thông, ngoài ra còn có các nhiệm vụ và quyền sau:

Thực hiện nội quy nội trú của nhà trường.

Giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, tôn trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc khác.

Được bố trí ăn, ở, sinh hoạt trong khu nội trú và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước.

Tỉ lệ học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú được quy định như thế nào?

Tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số: Có ít nhất 50% trong tổng số học sinh của toàn trường là người dân tộc thiểu số.

Tỷ lệ học sinh bán trú:

– Đối với Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học: Có ít nhất 20% học sinh bán trú;

– Đối với Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở: Có ít nhất 45% học sinh bán trú;

– Đối với Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở: Có ít nhất 32,5% học sinh bán trú hoặc có ít nhất 20% học sinh tiểu học bán trú và 45% học sinh trung học cơ sở bán trú.

(khoản 2 Điều 3 Quy chế kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT)

Hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc bán trú

Chương trình giáo dục và kế hoạch giáo dục

Trường PTDTBT thực hiện chương trình giáo dục và kế hoạch giáo dục theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông.

Hoạt động giáo dục

Trường PTDTBT thực hiện các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông và các hoạt động giáo dục đặc thù sau:

a) Giáo dục học sinh về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; kỹ năng sống và bảo vệ môi trường;

b) Giáo dục lao động vệ sinh trường, lớp, cải thiện điều kiện ăn, ở, học tập của học sinh;

c) Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tham quan, lễ hội, tết dân tộc, giao lưu văn hóa nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc;

d) Tổ chức nấu ăn tập thể cho học sinh bán trú bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

(Điều 11 Quy chế kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT)

Nhiệm vụ và quyền của giáo viên

Giáo viên trường PTDTBT thực hiện các nhiệm vụ và quyền quy định tại Điều lệ trường phổ thông và các nhiệm vụ, quyền sau:

Tìm hiểu, nắm vững phong tục tập quán và đặc điểm tâm lý học sinh dân tộc của địa phương.

Vận dụng phương pháp dạy học phù hợp đối tượng học sinh; tham gia quản lý, giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú; tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục đặc thù trong nhà trường.

Được bồi dưỡng nâng cao năng lực về kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số, nội dung, phương pháp quản lý, giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú, tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục đặc thù trong nhà trường và được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

(Điều 12 Quy chế kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT)

Trên đây là những quy định của pháp luật về Tỉ lệ học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook