Thưởng tết 2021 của công chức, viên chức như thế nào?

Thưởng tết 2021 của công chức, viên chức như thế nào?

Tết Âm lịch năm 2021 sắp đến, công chức, viên chức cũng như người lao động hiện quan tâm nhất là vấn đề thưởng Tết. Vậy Tết 2021 này, cán bộ, công chức, viên chức được hưởng thưởng Tết thế nào?


Chưa có quỹ tiền thưởng trong cơ cấu tiền lương 2021

Theo Nghị quyết 27/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, một trong những nội dung cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) là bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Như vậy, theo tinh thần của Nghị quyết này, trong năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được bổ sung tiền thưởng trong cơ cấu tiền lương.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, Ban Chấp hành đã tán thành với kiến nghị lùi thời điểm chính thức thực hiện chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức đến 01/7/2022 thay vì năm 2021 như Nghị quyết 27 năm 2018.

Do đó, trong năm 2021 sẽ không có quỹ tiền thưởng trong cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, về lịch nghỉ Tết 2021, tại Công văn 9895/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Âm lịch nghỉ liên tục 07 ngày, từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Năm 2021, không bắt buộc thưởng Tết bằng tiền mặt?

Theo khoản 2 Điều 12 Luật Cán bộ, công chức năm 2018, quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định như sau:

  1. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật

Đồng thới, với viên chức, khoản 2, khoản 3, Điều 12, Luật Viên chức năm 2010 nêu rõ:

  1. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
  2. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ quy định này, có thể thấy, cán bộ, công chức không có quy định cụ thể về việc được thưởng Tết; viên chức sẽ được hưởng tiền thưởng theo quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 104 Bộ Luật Lao động 2019, thưởng được quy định như sau:

Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Như vậy, thưởng Tết năm 2021 có thể được trả bằng tiền hoặc bằng tài sản hoặc bằng hình thức khác căn cứ vào kết quả sản xuất, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Không chỉ vậy, mức tiền thưởng còn phải dựa vào nguồn kinh phí hiện có của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt trong bối cảnh năm 2020, dịch Covid-19 có ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến tình hình kinh tế, xã hội.

Nói tóm lại: Từ các phân tích trên, năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa có quỹ tiền thưởng và có thể có thưởng Tết hoặc không bởi còn dựa vào quy chế của từng cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu có thì hình thức thưởng Tết sẽ do cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập quyết định, có thể bằng tiền mặt, tài sản hoặc hình thức khác.

>>> Dịch vụ tư vấn Luật Nam Sơn

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook