Thuế thu nhập cá nhân và các loại phí phải nộp khi thừa kế nhà đất năm 2022

thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân và các loại phí phải nộp khi thừa kế nhà đất là những khoản tiền mà người được hưởng thừa kế có nghĩa vụ phải nộp khi thừa hưởng di sản thừa kế là bất động sản. Những nghĩa vụ đó bao gồm:

những khoản tiền phải nộp khi thừa kế nhà đất

Thuế thu nhập cá nhân

Điểm c khoản 9 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế là bất động sản phải nộp thuế thu nhập cá nhân, gồm:

– Quyền sử dụng đất;

– Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất;

– Quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai;

– Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai;

– Quyền thuê đất;

– Quyền thuê mặt nước;

– Các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi trường hợp khi nhận thừa kế là bất động sản đều phải nộp thuế TNCN. Điểm d khoản 1 điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những trường hợp khi nhận thừa kế được miễn thuế TNCN, bao gồm:

– Giữa vợ với chồng;

– Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;

– Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;

– Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;

– Cha vợ, mẹ vợ với con rể;

– Ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;

– Anh chị em ruột với nhau.

* Mức nộp thuế thu nhập cá nhân (chỉ áp dụng đối với bất động sản có giá trị trên 10 triệu đồng)

Căn cứ khoản 4 Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi nhận thừa kế bất động sản được xác định theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân = 10% x Giá trị bất động sản nhận được

Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ là loại lệ phí áp dụng với những người sở hữu tài sản thông qua những việc như: mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho,…đều phải kê khai và nộp thuế cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản ấy vào sử dụng.

Tương tự như đối với thuế thu nhập cá nhân, pháp luật quy định một số trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là di sản thừa kế. Căn cứ khoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, những trường hợp đó bao gồm:

– Giữa vợ với chồng;

– Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;

– Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;

– Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;

– Cha vợ, mẹ vợ với con rể;

– Ông nội, bà nội với cháu nội;

– Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;

– Anh, chị, em ruột với nhau.

Ngoài những trường hợp nêu trên thì người nhận thừa kế khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở phải nộp lệ phí trước bạ theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x Giá trị bất động sản nhận được

Trong đó, giá trị bất động sản nhận được căn cứ theo giá của Nhà nước, cụ thể:

– Đối với di sản thừa kế là quyền sử dụng đất thì căn cứ vào giá đất tại bảng giá đất.

– Đối với di sản thừa kế là nhà ở thì căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do các tỉnh, thành quy định.

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm b Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC quy định:

“Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp”.

Theo đó, phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở mỗi địa phương sẽ khác nhau. Mức phí thẩm định do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận

Đây là khoản lệ phí phát sinh khi người hưởng thửa kế có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới.

Mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không vượt quá 100.000 đồng.

Trên đây là những khoản tiền có thể phải nộp khi nhận thừa kế nhà đất. Lưu ý, người nhận thừa kế thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ thì vẫn có nghĩa vụ kê khai với cơ quan thuế để quản lý.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về những khoản tiền phải nộp khi thừa kế quyền sử dụng đất. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook