Thủ tục xin trích lục thửa đất năm 2023

Thủ tục xin trích lục thửa đất năm 2023

Thủ tục xin trích lục thửa đất năm 2023

Thủ tục xin trích lục thửa đất năm 2023

Trích lục thửa đất là gì?

Trích lục thửa đất hay trích lục bản đồ địa chính được hiểu là việc sao chép lại thông tin của một thửa đất bao gồm: kích thước, hình dáng, vị trí,…

Những thông tin này giúp cơ quan Nhà nước có thể quản lý đất đai một cách thuận tiện hơn và hỗ trợ giải quyết những tranh chấp phát sinh. Trích lục lửa đất cũng sẽ giúp người sử dụng đất có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan.

  • Bản đồ địa chính thể hiện các thửa đất và thông tin địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.”
  • Còn trích lục là sự rút ra từng phần và sao lại thông tin.

Như vậy, trích lục thửa đất có thể hiểu là việc lấy ra một phần hoặc toàn bộ thông tin hoặc sao y bản chính của một hay nhiều thửa đất và các yếu tố địa lý của thửa đất đó dựa trên hồ sơ, giấy tờ gốc đã có.

Thủ tục xin trích lục thửa đất

Hồ sơ

Để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp trích lục bản đồ địa chính, người yêu cầu cần chuẩn bị phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu theo mẫu quy định. Theo đó, phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu phải đảm bảo yêu cầu sau: 

+ Trong trường hợp người có yêu cầu là tổ chức: Trên phiếu hoặc văn bản yêu cầu cần phải có xác nhận của người có thẩm quyền thể hiện qua chữ ký và đóng dấu. 

+ Đối với người yêu cầu là cá nhân: Trên phiếu hoặc văn bản yêu cầu cần phải ghi rõ tên, địa chỉ cụ thể và có chữ ký.

Lưu ý: Một số trường hợp không cung cấp trích lục thửa đất:

+ Phiếu yêu cầu không có nội dung cụ thể, rõ ràng;

+ Phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên, địa chỉ cụ thể của cá nhân;

+ Mục đích sử dụng trích lục thửa đất không phù hợp theo quy định pháp luật;

+ Người yêu cầu không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Thủ tục

Để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp trích lục bản đồ địa chính, người yêu cầu cần chuẩn bị phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu theo mẫu quy định. Theo đó, phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu phải đảm bảo yêu cầu sau: 

+ Trong trường hợp người có yêu cầu là tổ chức: Trên phiếu hoặc văn bản yêu cầu cần phải có xác nhận của người có thẩm quyền thể hiện qua chữ ký và đóng dấu. 

+ Đối với người yêu cầu là cá nhân: Trên phiếu hoặc văn bản yêu cầu cần phải ghi rõ tên, địa chỉ cụ thể và có chữ ký.

Lưu ý: Một số trường hợp không cung cấp trích lục thửa đất:

+ Phiếu yêu cầu không có nội dung cụ thể, rõ ràng;

+ Phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên, địa chỉ cụ thể của cá nhân;

+ Mục đích sử dụng trích lục thửa đất không phù hợp theo quy định pháp luật;

+ Người yêu cầu không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trên đây là những quy định của pháp luật về thủ tục xin  trích lục thửa đất.  Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook