Thủ tục xác định lại dân tộc của con nuôi? Luật Hộ tịch năm 2014

Thủ tục xác định lại dân tộc của con nuôi

Thủ tục xác định lại dân tộc của con nuôi? Luật Hộ tịch năm 2014

Xác định lại dân tộc của con nuôi trong trường hợp nào? Thủ tục xác định lại dân tộc của con nuôi? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Thủ tục xác định lại dân tộc của con nuôi

Xác định lại dân tộc của con nuôi trong trường hợp nào?

Căn cứ theo điểm b khoản 3 Điều 29 Bộ luật Dân sự năm 2015

Xác định lại dân tộc của con nuôi được xác định trong trường hợp duy nhất là khi người con nuôi đó đã xác định được cha đẻ, mẹ đẻ của mình thì tiến hành xác định lại dân tộc theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ tùy theo thỏa thuận của cha mẹ đẻ.

Hồ sơ xác định lại dân tộc của con nuôi

– Hồ sơ phải nộp:

Tờ khai xác định lại dân tộc. Đây chính là tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc được ban hành tại phụ lục của Thông tư 04/2020/TT-BTP.

Giấy tờ chứng minh đây là trường hợp được xác định lại dân tộc. Theo đó, người yêu cầu có thể nộp giấy xác nhận nhận con nuôi, giấy chấm dứt nhận con nuôi, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của cha hoặc mẹ đẻ và giấy khai sinh của người con.

– Giấy tờ cần xuất trình: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của cha đẻ hoặc mẹ đẻ.

Thời gian con nuôi được xác định lại dân tộc

Để được giải quyết xác định lại dân tộc, thời gian giải quyết là:

Từ 03 ngày làm việc (nếu hồ sơ được nộp đầy đủ và đúng quy định, hồ sơ xuất trình đầy đủ).

Có thể đến 06 ngày làm việc (nếu cần xác minh them thì có thể kéo dài them không quá 03 ngày làm việc nên thời gian giải quyết trong trường hợp này là tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ).

Theo đó, các bước để giải quyết việc xác định lại dân tộc của con nuôi gồm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. Người yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần phải nộp và xuất trình bản gốc các loại giấy tờ cần xuất trình co cán bộ tư pháp hộ tịch.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã có thẩm quyền: Nơi đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi cư trú của người con nuôi có yêu cầu xác định lại dân tộc.

Bước 3: Cán bộ tư pháp hộ tịch sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ người yêu cầu nộp và xuất trình, thấy yêu cầu xác định lại dân tộc là đúng thì ghi nội dung thay đổi dân tộc vào mục tương ứng trong sổ hộ tịch.

Sau khi cán bộ tư pháp hộ tịch ghi xong, người yêu cầu xác định lại dân tộc sẽ được yêu cầu ký tên vào sổ hộ tịch cùng với cán bộ tư pháp hộ tịch.

Sau khi ký tên xong, cán bộ tư pháp hộ tịch sẽ báo cáo với Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền cấp trích lục cho người yêu cầu xác định lại dân tộc.

Thẩm quyền xác định lại dân tộc của con nuôi

Để được giải quyết xác định lại dân tộc cho con nuôi, người có yêu cầu phải nộp hồ sơ tại một trong các cơ quan sau đây:

Với công dân Việt Nam là con nuôi dưới 14 tuổi

Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi người con nuôi trước đây đã thực hiện đăng ký khai sinh.

UBND cấp xã nơi cư trú của người con nuôi đang thực hiện thủ tục xác định lại dân tộc nếu không thuận tiện cho việc nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây.

Với công dân Việt Nam là con nuôi từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam

UBND cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký khai sinh trước đây.

UBND cấp huyện nơi công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú) của người này.

Lệ phí phải nộp khi xác định lại dân tộc cho con nuôi

Lệ phí phải nộp khi con nuôi yêu cầu xác định lại dân tộc được thực hiện theo quy định của từng địa phương, cụ thể là theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Thủ tục xác định lại dân tộc của con nuôi Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook