Thủ tục thực hiện thay đổi người giám hộ năm 2023

Thủ tục thực hiện thay đổi người giám hộ

Thủ tục thực hiện thay đổi người giám hộ năm 2023

Các trường hợp thay đổi người giám hộ? Thủ tục thực hiện thay đổi người giám hộ được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Thủ tục thực hiện thay đổi người giám hộ

Các trường hợp thay đổi người giám hộ

Người giám hộ được thay đổi trong trường hợp sau đây:

a) Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại Điều 49, Điều 50 của Bộ luật này;

Điều 49. Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ

Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ;

Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác;

Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

Điều 50. Điều kiện của pháp nhân làm người giám hộ

Pháp nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ;

Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

b) Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích; pháp nhân làm giám hộ chấm dứt tồn tại;

c) Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ;

d) Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ.

Thủ tục thực hiện thay đổi người giám hộ

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Hồ sơ cần chuẩn bị: Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ (có mẫu ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP) và các giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ. Do trường hợp này thay đổi người giám hộ khi người này đã chết nên giấy tờ cần nộp là giấy chứng tử của người giám hộ.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi đã đăng ký giám hộ trước đây.

Thời gian và trình tự các bước chấm dứt giám hộ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Theo đó, các bước chấm dứt giám hộ như sau:

Công chức tư pháp, hộ tịch ghi nhận việc chấm dứt giám hộ vào Sổ hộ tịch khi thấy việc chấm dứt giám hộ đủ điều kiện.

Công chức tư pháp, hộ tịch sẽ ký vào sổ hộ tịch cùng với người đi đăng ký chấm dứt giám hộ.

Công chức tư pháp, hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã để cấp trích lục cho người đăng ký chấm dứt giám hộ.

Chi phí đăng ký thay đổi giám hộ: Miễn lệ phí.

Đăng ký giám hộ mới

Sau khi đã chấm dứt giám hộ với người cũ thì người được giám hộ và người giám hộ mới sẽ phải làm thủ tục đăng ký giám hộ.

Hồ sơ cần chuẩn bị: Tờ khai đăng ký giám hộ, văn bản chấm dứt giám hộ, văn bản uỷ quyền (nếu có), văn bản cử một người làm giám hộ đương nhiên (nếu có).

Đồng thời, khi đi đăng ký giám hộ, người thực hiện còn phải xuất trình Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn để cán bộ tư pháp, hộ tịch kiểm tra thông tin cá nhân của người thực hiện đăng ký giám hộ.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ.

Thời gian và trình tự các bước đăng ký giám hộ mới: Thời gian giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Theo đó, các bước để đăng ký giám hộ gồm:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Bước 2: Công chức tư pháp, hộ tịch kiểm tra điều kiện và giấy tờ của người được giám hộ và người giám hộ. Nếu đủ điều kiện và đủ hồ sơ thì sẽ ghi và ký vào sổ hộ tịch cùng với người đăng ký giám hộ. Sau đó, công chức tư pháp hộ tịch sẽ báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã để cấp trích lục cho người yêu cầu đăng ký giám hộ.

Bước 3: Người yêu cầu nhận trích lục đăng ký giám hộ.

Chi phí đăng ký thay đổi giám hộ: Người đăng ký giám hộ không phải nộp lệ phí trong trường hợp này.

Như vậy, khi người giám hộ chết, để được thay đổi người giám hộ mới thì thời gian thực hiện thủ tục đăng ký giám hộ mới là 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Thủ tục thực hiện thay đổi người giám hộ Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook