Thủ tục thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022

hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì

Thủ tục thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thủ tục thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Quy định tại Điều 10 Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ, thủ tục thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thực hiện như sau:

Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là giả mạo

* Cơ quan có thẩm quyền có văn bản khẳng định nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là giả mạo

– Thời điểm ra văn bản: Ngay sau khi xác định được thành phần hồ sơ giả mạo

– Chủ thể ra văn bản: Cơ quan công an có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản chính các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

* Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

– Chủ thể ra quyết định thu hồi Giấy phép: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Thời hạn thực hiện: 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản

* Doanh nghiệp báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Hình thức báo cáo: Văn bản.

– Thời hạn thực hiện báo cáo: 15 ngày kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định thu hồi Giấy phép

– Nội dung báo cáo: các hợp đồng cung ứng lao động còn hiệu lực; danh sách người lao động đang làm việc ở nước ngoài; danh sách người lao động đã tuyển chọn, đang tham gia bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng; tiền ký quỹ, các khoản đã thu từ người lao động và việc đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

 Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không duy trì được điều kiện cấp giấy phép hoặc có các hành vi nghiêm cấm trong lĩnh vực đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cần thiết

* Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập biên bản về hành vi vi phạm (không đáp ứng đủ điều kiện, có các hành vi bị nghiêm cấm, không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cần thiết)

Cơ quan có thẩm quyền lập biên bản về hành vi vi phạm là cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xử lý vi phạm của doanh nghiệp trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

* Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

– Chủ thể ra quyết định thu hồi Giấy phép: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Thời hạn thực hiện: 10 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền lập biên bản về hành vi vi phạm

* Doanh nghiệp báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Hình thức báo cáo: Văn bản.

– Thời hạn thực hiện báo cáo: 15 ngày kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định thu hồi Giấy phép

– Nội dung báo cáo: các hợp đồng cung ứng lao động còn hiệu lực; danh sách người lao động đang làm việc ở nước ngoài; danh sách người lao động đã tuyển chọn, đang tham gia bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng; tiền ký quỹ, các khoản đã thu từ người lao động và việc đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Thủ tục thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Doanh nghiệp dịch vụ không đưa người lao động việt nam ở nước ngoài trong thời gian 24 tháng liên tục mà không phải do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, bất ổn chính trị, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác dẫn đến bên nước ngoài không thể tiếp nhận người lao động

* Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

– Thời hạn thực hiện: 10 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng 24

– Chủ thể ra quyết định thu hồi Giấy phép: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

* Doanh nghiệp báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Thời hạn thực hiện báo cáo: 15 ngày kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định thu hồi Giấy phép

– Hình thức báo cáo: Văn bản.

– Nội dung báo cáo: các hợp đồng cung ứng lao động còn hiệu lực; danh sách người lao động đang làm việc ở nước ngoài; danh sách người lao động đã tuyển chọn, đang tham gia bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng; tiền ký quỹ, các khoản đã thu từ người lao động và việc đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định Thủ tục thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook