Thủ tục đăng ký thay đổi người giám hộ năm 2023

Thủ tục đăng ký thay đổi người giám hộ năm 2023

Thủ tục đăng ký thay đổi người giám hộ năm 2023

Thủ tục đăng ký thay đổi người giám hộ năm 2023 được tiến hành như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Thủ tục đăng ký thay đổi người giám hộ năm 2023

Các trường hợp thay đổi người giám hộ

Người giám hộ được thay đổi trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 60 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

(1) Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại Điều 49, Điều 50 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, điều kiện làm người giám hộ được quy định như sau:

– Cá nhân có đủ các điều kiện sau có thể làm người giám hộ:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

+ Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

+ Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.

+ Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

– Pháp nhân có đủ các điều kiện sau có thể làm người giám hộ:

+ Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.

+ Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

(2) Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích; pháp nhân làm giám hộ chấm dứt tồn tại;

(3) Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ;

(4) Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ.

Thủ tục đăng ký thay đổi người giám hộ

Đăng ký giám hộ

Theo khoản 2 Điều 60 Bộ luật Dân sự 2015 thì:

Trường hợp thay đổi người giám hộ đương nhiên thì những người được quy định tại Điều 52 và Điều 53 Bộ luật Dân sự 2015 là người giám hộ đương nhiên.

Nếu không có người giám hộ đương nhiên thì việc cử, chỉ định người giám hộ được thực hiện theo quy định tại Điều 54 Bộ luật Dân sự 2015.

Thủ tục đăng ký giám hộ được quy định tại Điều 20, 21, 42 Luật Hộ tịch 2014 như sau:

* Thủ tục đăng ký giám hộ cử

Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp các giấy tờ sau cho cơ quan đăng ký hộ tịch:

+ Tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định;

+ Văn bản cử người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ nêu trên, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

* Đăng ký giám hộ đương nhiên

Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp các giấy tờ sau cho cơ quan đăng ký hộ tịch:

+ Tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định;

+ Giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiên theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Trường hợp có nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên thì nộp thêm văn bản thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ nêu trên, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Việc đăng ký chấm dứt giám hộ được quy định tại Điều 22 Luật Hộ tịch 2014 như sau:

– Người yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ nộp các giấy tờ sau cho cơ quan đăng ký hộ tịch:

+ Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu quy định;

+ Giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ nêu trên, nếu thấy việc chấm dứt giám hộ đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc chấm dứt giám hộ vào Sổ hộ tịch, cùng người đi đăng ký chấm dứt giám hộ ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký giám hộ.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam.

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ.

(Điều 19, 39 Luật Hộ tịch 2014)

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục đăng ký thay đổi người giám hộ năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook