Thủ tục tách thửa đất mới nhất năm 2022

tách thửa đất

Việc tách thửa đất chỉ được thực hiện khi đáp ứng những điều kiện nhất định về hạn mức, trình tự thủ tục đăng ký biến động đất đai. Bài viết này của Luật Nam Sơn sẽ hướng dẫn khách hàng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục tách thửa đất hợp pháp.

tách thửa đất

Điều kiện tách thửa đất

Để có thể thực hiện thủ tục tách thửa đất thì cá nhân, hộ gia đình có đất phải đáp ứng được điều kiện tách thửa tối thiểu. Diện tích tách thửa tối thiểu là diện tích mà thửa đất mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại sau khi tách không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định.

Đối với những trường hợp tách thửa có diện tích đất nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu nhưng xin hợp thửa với một thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu để tách thửa mà địa phương cho phép.

Quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa ở mỗi tỉnh, thành phố là khác nhau nhưng có chung một xu hướng là ngày càng nhỏ đi.

Ví dụ về điều kiện tách thử đất ở tại Hà Nội theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 như sau

– Điều kiện 1: Chỉ được phép tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu:

+ Các phường, thị trấn diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 30m2

+ Các xã giáp ranh các quận và thị trấn: không nhỏ hơn 30m2

+ Các xã vùng đồng bằng: không nhỏ hơn 40m2

+ Các xã vùng trung du: không nhỏ hơn 60m2

+ Các xã vùng miền núi: không nhỏ hơn 75m2

– Điều kiện 2: Thửa đất phải có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên.

– Điều kiện 3: Không thuộc các trường hợp không được phép tách thửa.

Đây là những điều kiện tách thửa áp dụng riêng cho khu vực thành phố Hà Nội, đối với các tỉnh, thành phố khác, quý vị cần phải tham khảo các quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh để biết cụ thể về diện tích tối thiểu tách thửa đất.

Hồ sơ tách thửa đất

Căn cứ Khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/ TT- BTNMT về hồ sơ địa chính quy định hồ sơ tách thửa bao gồm:

  • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụngh đất đã cấp.

Thủ tục tách thửa đất mới nhất năm 2022

Căn cứ Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ–CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đất đai quy định về trình tự, thủ tục tách thửa đất hoặc hợp thửa như sau:

1.  Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2.  Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

+ Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

+ Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Theo quy định trên, sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ  để thực hiên viêc tách thửa, người sử dụng đất nộp hồ  tại Văn phòng đăng ký đất đai để được giải quyết.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục tách thửa đất mới nhất năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook