Thủ tục sau khi doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động năm 2022

Thừa phát lại là gì? Điều kiện gì để trở thành Thừa phát lại

Thủ tục sau khi doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động. Ngoài thủ tục cấp giấy phép chi nhánh, hoạt động cho công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, trung gian bảo hiểm. Sau khi được cấp Giấy phép, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, tổ chức trung gian bảo hiểm phải làm các thủ tục khác sau  doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, tổ chức trung gian bảo hiểm.

Thủ tục sau khi doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Đăng báo hàng ngày

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đăng báo hàng ngày trong 05 số báo liên tiếp về các nội dung sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; tên, địa chỉ của chi nhánh nước ngoài

– Mức vốn điều lệ và số vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; vốn được cấp của chi nhánh nước ngoài

– Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động

– Số và ngày cấp Giấy phép

– Họ, tên của người đại diện Căn cứ vào pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

– Các nghiệp vụ bảo hiểm, nghiệp vụ môi giới bảo hiểm được phép kinh doanh

Mục đích của việc đăng báo là để tránh trường hợp, nhất là trong lĩnh vực bảo hiểm có trường hợp một công ty, chi nhánh được thành lập nhưng không tham gia thị trường kinh doanh bảo hiểm hoặc không tham gia thị trường kinh doanh bảo hiểm, thông báo cho các công ty khác. về sự hình thành, tồn tại và hoạt động của một công ty mới trong lĩnh vực. Tham gia vào các giao dịch gian lận mà các công ty khác không biết trong kinh doanh bảo hiểm.

Thủ tục sau khi doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Ký quỹ

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải sử dụng một phần vốn điều lệ đã góp hoặc vốn được cấp để ký quỹ tại một ngân hàng hoạt động tại Việt Nam.

Mức tiền ký quỹ bằng 2% vốn pháp định cho từng loại hình kinh doanh bảo hiểm khác nhau.

Hoạt động ký quỹ nhằm đảm bảo hoạt động cho doanh nghiệp, chi nhánh, tránh trường hợp thất thoát vốn, không thể hoạt động sau khi thành lập.

Thực hiện một số thay đổi phải được bộ tài chính chấp thuận

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, nếu doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có những thay đổi phải được Bộ Tài chính chấp thuận thì phải tiến hành công bố trên báo hằng ngày như hoạt động đăng báo ngay sau khi được cấp Giấy phép.

Thủ tục sau khi doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Hoàn tất thủ tục để chính thức hoạt động

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải hoàn tất các thủ tục dưới đây để chính thức hoạt động:

– Thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, phê chuẩn, đăng ký sản phẩm bảo hiểm (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài), phê chuẩn các chức danh quản trị, điều hành

– Chuyển số vốn gửi tại tài khoản phong tỏa thành vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp);

– Đăng ký mẫu dấu, đăng ký mã số thuế, mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng Căn cứ vào quy định pháp luật

– Thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp, quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

– Ban hành các quy trình khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài).

Nếu quá thời hạn 12 tháng này mà doanh nghiệp không hoàn tất các thủ tục trên thì Bộ Tài chính tiến hành thu hồi Giấy phép đã cấp.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Thủ tục sau khi doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook