Thủ tục phá sản doanh nghiệp năm 2022

thủ tục phá sản

Thủ tục phá sản doanh nghiệp là điều mà không có bất kỳ doanh nghiệp nào mong muốn. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp khá đơn giản nhưng đối với thủ tục phá sản doanh nghiệp thì lại rất phức tạp. Công ty Luật Nam Sơn hướng dẫn quý khách hàng với nội dung phá sản doanh nghiệp dưới đây.

thủ tục phá sản

Doanh nghiệp được xem là phá sản khi nào?

– Doanh nghiệp được xem là phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

– Mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp được hiểu là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Như vậy, đối với thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp thì được thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư. Còn đối với thủ tục phá sản doanh nghiệp thì được thực hiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Doanh nghiệp được xem là phá sản khi có quyết định của Tòa án tuyên bố cho doanh nghiệp phá sản.

Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

Không phải ai cũng có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Theo đó, những đối tượng quy định tại Điều 5 Luật Phá sản 2014 mới được phép nộp đơn yêu cầu, cụ thể gồm những đối tượng sau:

  • Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
  • Người lao động, Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương. các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu khi doanh nghiệp mình mất khả năng thanh toán.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân. Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu khi doanh nghiệp mình mất khả năng thanh toán.
  • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên. Trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán.
  • Đối với cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông. Trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

Thủ tục phá sản doanh nghiệp hiện nay

Thủ tục phá sản doanh nghiệp quy định trong Luật Phá sản 2014 bao gồm các bước sau:

– Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Người có quyền và nghĩa vụ chuẩn bị đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và những tài liệu, giấy tờ liên quan đến các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp và nộp hồ sơ tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

– Bước 2: Toà án nhận đơn

Sau khi nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án xem xét đơn, nếu đơn hợp lệ sẽ thông báo việc nộp lệ phí và tạm ứng phí phá sản.

Nếu đơn chưa hợp lệ thì yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn.

Nếu người nộp đơn không có quyền nộp đơn, hoặc từ chối sửa đơn… thì Tòa án trả lại đơn.

– Bước 3: Toà án thụ lý đơn

Tòa án nhận đơn yêu cầu và thụ lý yêu cầu phá sản đối với doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ. Sau khi nhận đơn yêu cầu. Tòa án sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ thông báo cho người yêu cầu nộp tiền tạm ứng án phí (nếu có) và tiến hành ra thông báo thụ lý yêu câu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp.

– Bước 4: Mở thủ tục phá sản

Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản và gửi quyết định cho các bên liên quan đối với yêu phá sản. Trong quá trình đó, Tòa án sẽ tiến hành các biện pháp nhằm bảo toàn tài sản của doanh nghiệp

– Bước 5: Hội nghị chủ nợ

Tòa án tiến hành triệu tập thực hiện hội nghị chủ nợ. Hội nghị chủ nợ chỉ được tiến hành nếu có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm.

Trường hợp không đáp ứng được số chủ nợ tham gia thì Tòa án triệu tập hội nghị chủ nợ lần thứ 2. Nếu hội nghị chủ nợ lần 2 vẫn không đủ số lượng chủ nợ tham gia thì Tòa án lập biên bản và ra quyết định phá sản doanh nghiệp.

Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra một trong các kết luận sau:

– Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản;

– Đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh;

– Đề nghị tuyên bố phá sản.

– Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng vẫn mất khả năng thanh toán, Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

– Bước 7: Thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

– Thanh lý tài sản phá sản;

– Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của doanh nghiệp cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục phá sản doanh nghiệp năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook