Thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2023

Thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2023

Thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2023? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2023

Khái niệm liên quan đến phế liệu nhập khẩu

Căn cứ theo quy định tại khoản 27 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 định nghĩa về phế liệu như sau:

Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm loại ra trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác.

Như vậy, việc nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất là việc dùng phế liệu tại một quốc gia khác nhập khẩu về quốc gia sở tại để làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất. Phế liệu nhập khẩu là kết quả của quá trình hoạt động thương mại giữa các quốc gia.

Hồ sơ hải quan nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Căn cứ vào Công văn 2188/TCHQ-GSQL quy định những giấy tờ hải quan khi nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất như sau:

– Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 16, điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC), người khai hải quan thực hiện khai các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Bộ hồ sơ hải quan gồm:

+ Hóa đơn thương mại: 01 bản chụp;

+ Vận tải đơn (đối với vận chuyển bằng đường biển): 01 bản chụp;

+ Giấy xác nhận ký quỹ nhập khẩu phế liệu: 01 bản sao chứng thực.

+ Hợp đồng ủy thác (trong trường hợp nhập khẩu ủy thác): 01 bản chụp;

+ Kết quả giám định, phân tích chất lượng phế liệu nhập khẩu của Tổ chức giám định được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định: 01 bản chính (nộp sau khi Tổ chức giám định cấp để thông quan).

* Trường hợp kết quả giám định, phân tích chất lượng phế liệu nhập khẩu được cấp trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia thì người khai hải quan không phải nộp chứng từ này.

* Đối với Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu, cơ quan hải quan căn cứ thông tin số, ngày cấp do người khai hải quan khai tại chỉ tiêu 1.38 – Giấy phép nhập khẩu trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để kiểm tra, đối chiếu theo hướng dẫn tại điểm a khoản 4 mục này; không yêu cầu người khai hải quan phải nộp bản sao chứng thực.

Các trường hợp miễn kiểm tra chất lượng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 6 Điều 60 Nghị định 40/2019/NĐ-CP về việc áp dụng biện pháp Áp dụng biện pháp miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất như sau:

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đáp ứng các điều kiện dưới đây được miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu trong thời hạn của Giấy xác nhận đã cấp:

– Phế liệu nhập khẩu có cùng tên gọi, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của cùng một nhà cung cấp tại một quốc gia xuất khẩu hoặc phế liệu nhập khẩu có kết quả chứng nhận, giám định chất lượng của tổ chức chứng nhận, giám định nước ngoài được thừa nhận theo quy định của pháp luật;

– Sau 05 lần nhập khẩu liên tiếp, phế liệu nhập khẩu có chứng thư giám định chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường, được Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản xác nhận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu;

Nhưng hiện nay, khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 được ban hành thay thế cho Luật Bảo vệ môi trường 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường đã không còn quy định về việc được miễn kiểm tra, kiểm định chất lượng nên sẽ không tồn tại những trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng cho việc nhập khẩu phế liệu.

Thủ tục hải quan nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Căn cứ vào quy định tại Mục II Công văn 2188/TCHQ-GSQL quy định về trình tự, thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu là phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất cần có những bước như sau:

– Bước 1: Người khai hải quan cần phải tiến hành khai hải quan, chuẩn bị những giấy tờ cần thiết như quy định đã nêu tại mục 3 của bài viết này.

– Bước 2: Đăng ký tờ khai hải quan:

Cơ quan hải quan không chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa là phế liệu nếu doanh nghiệp nhập khẩu không khai thông tin Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu trên tờ khai hải quan hoặc có khai thông tin Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu nhưng không còn hiệu lực, không còn hạn ngạch nhập khẩu, không gửi kèm các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại khoản 2 nêu trên qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (riêng kết quả giám định, phân tích chất lượng phế liệu nhập khẩu sẽ nộp sau khi được Tổ chức giám định được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định cấp để quyết định thông quan).

– Bước 3: Kiểm tra hồ sơ hải quan:

a) Kiểm tra thông tin về Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu:

b) Kiểm tra Giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu:

c) Kiểm tra, đối chiếu, so sánh số liệu (số lượng, mã HS) nhập khẩu phế liệu của doanh nghiệp trên hồ sơ hải quan (tờ khai hải quan, chứng từ có liên quan) với thông tin Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu, Giấy xác nhận ký quỹ.

d) Kiểm tra Kết quả giám định, phân tích chất lượng phế liệu nhập khẩu:

đ) Kiểm tra vận đơn

e) Xử lý kết quả kiểm tra hồ sơ:

– Bước 4: Kiểm tra thực tế hàng hóa:

– Bước 5: Kết thúc việc kiểm tra thực tế, công chức hải quan lập phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu số 06/PGKQKT/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) ký xác nhận tại ô số 4 phần kiểm tra thủ công, mục II trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra.

Lưu ý: Đối với trường hợp phế liệu nhập khẩu dưới dạng hàng rời và vận chuyển nguyên tàu thì cơ quan hải quan xem xét cho đưa hàng về bảo quản theo quy định tại Điều 35 Luật Hải quan. Giám sát hải quan trong quá trình vận chuyển phế liệu về địa điểm bảo quản, chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC)

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2023 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook