Thủ tục nhận tử thi, hài cốt của tử tù năm 2022

Thủ tục nhận tử thi, hài cốt của tử tù năm 2022

Gần nhà tôi có anh hàng xóm do buôn bán ma túy nên bị kết án tử hình đang chờ ngày thi hành án. Gia đình anh có nguyện vọng xin nhận lại tử thi để mang về quê hương an táng thì thủ tục có phức tạp không và cần làm những giấy tờ gì?

Thủ tục nhận tử thi, hài cốt của tử tù năm 2022

Căn cứ pháp lý

– Điều 83 Luật thi hành án hình sự 2019;

– Điều 13, 14 Thông tư liên tịch số: 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/10/2020 quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Đối tượng được nhận tử thi, hài cốt

Thân nhân hoặc người đại diện của người bị thi hành án tử hình được làm thủ tục xin nhận lại thi thể của người đã bị thi hành án tử hình.

Thẩm quyền giải quyết

Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình.

Hồ sơ xin nhận tử thi, hài cốt

Để được nhận lại tử thi, hài cốt của tử tù sau khi bị thi hành án, thân nhân hoặc người đại diện của người bị thi hành án tử hình làm Đơn xin nhận tử thi được thực hiện theo các mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC.

Trong Đơn xin nhận tử thi về mai táng cần phải đáp ứng các điều kiện:

+ Phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tử thi; quan hệ với người bị thi hành án; cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí.

+ Đơn phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án tử hình, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải thông báo cho thân nhân hoặc người đại diện của người bị thi hành án tử hình biết để làm đơn xin nhận tử thi của người đã bị thi hành án tử hình.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, thân nhân hoặc người đại diện của người bị thi hành án tử hình phải gửi đơn xin nhận tử thi cho Chánh án Tòa án đã ra thông báo.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin nhận tử thi về mai táng của thân nhân hoặc người đại diện của người bị thi hành án tử hình, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình phải thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hay không chấp nhận cho nhận tử thi về mai táng. Nếu không chấp nhận cho nhận tử thi về mai táng thì nêu rõ lý do.

Thời gian giao nhận tử thi

Trường hợp chấp nhận cho nhận tử thi về mai táng:

Trước khi thi hành án tử hình 03 ngày làm việc, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu biết để giải quyết việc cho nhận tử thi của người đã bị thi hành án tử hình về mai táng hoặc tổ chức việc mai táng người đã bị thi hành án tử hình.

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm thông báo cho người có đơn đề nghị ngay sau khi thi hành án để đến nhận tử thi về mai táng. Việc giao, nhận tử thi của người đã bị thi hành án tử hình phải được thực hiện trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thông báo và do cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thực hiện.

Việc giao nhận tử thi cần có những lưu ý sau:

+ Không tổ chức việc giao nhận tử thi của người đã bị thi hành án tử hình vào ban đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau).

+ Việc tổ chức mai táng người đã bị thi hành án tử hình phải đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự của địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Việc giao, nhận tử thi phải được lập thành văn bản, có chữ ký của bên giao và bên nhận.

+ Hết thời hạn 24 giờ mà người có đơn đề nghị không đến nhận tử thi thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm mai táng.

Trường hợp thân nhân hoặc người đại diện của người bị thi hành án tử hình muốn nhận tro cốt của người bị thi hành án và tự chịu chi phí hỏa táng thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu bàn giao tử thi và hỗ trợ đưa tử thi về nơi hỏa táng.

Trường hợp không chấp nhận cho nhận tử thi về mai táng hoặc thân nhân hoặc người đại diện của người bị thi hành án tử hình không có đơn xin nhận tử thi trong thời hạn quy định:

Sau 03 năm kể từ ngày thi hành án, thân nhân hoặc người đại diện của người đã bị thi hành án được làm đơn đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đã thi hành án cho nhận hài cốt.

Đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận hài cốt; quan hệ với người đã bị thi hành án; cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Đơn phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm xem xét giải quyết.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục nhận tử thi, hài cốt của tử tù năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook