Thủ tục kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2023

Thủ tục kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Thủ tục kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2023

Điều kiện đăng ký kiểm định chất lượng đầu vào công chức? Thủ tục kiểm định chất lượng đầu vào công chức được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Thủ tục kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Điều kiện đăng ký kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức được quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định 06/2023 như sau:

Đáp ứng điều kiện dự tuyển công chức: Có một quốc tịch là Việt Nam, độ tuổi đủ 18 trở lên, có đơn dụ tuyển, lý lịch rõ ràng, văn bằng chứng chỉ phù hợp, đủ sức khoẻ…

Không thuộc các trường hợp sau đây: Không cư trú ở Việt Nam, mất/bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Toà án nhưng chưa được xoá án tích…

Chỉ áp dụng với tuyển dụng công chức bằng thi tuyển mà không áp dụng với xét tuyển hoặc tiếp nhận vào vị trí việc làm theo quyết định của người đứng đầu cơ quan quản lý công chức (Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức).

Tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Bộ Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ 02 lần vào tháng 7 và tháng 11 hằng năm.

Trước ngày 31 tháng 01 hằng năm, Bộ Nội vụ công bố kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Trường hợp các cơ quan tuyển dụng công chức có nhu cầu kiểm định chất lượng đầu vào công chức thì xây dựng kế hoạch, thông báo theo quy định tại Điều 7 Nghị định này và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự kiểm định tại cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý; lập danh sách thí sinh gửi Bộ Nội vụ để tổ chức kiểm định. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, Bộ Nội vụ tiến hành tổ chức kiểm định.

Thủ tục kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Hình thức kiểm định

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Nội dung kiểm định

Đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn; hiểu biết chung, cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

Thời gian, số lượng câu hỏi kiểm định

a) Kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên: 120 phút, số lượng câu hỏi 100 câu.

b) Kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng: 100 phút, số lượng câu hỏi 80 câu.

Trình tự tổ chức kiểm định

Hội đồng kiểm định thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kiểm định công chức trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh, Hội đồng kiểm định tiến hành tổ chức kiểm định.

Việc tổ chức kiểm định được thực hiện trên máy vi tính. Kết quả kiểm định được thông báo cho thí sinh được biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài kiểm định và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả kiểm định.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ kiểm định, Hội đồng kiểm định báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng đầu vào công chức phê duyệt kết quả kiểm định; kết quả kiểm định được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

(Nghị định 06/2023/NĐ-CP)

Trên đây là những quy định của pháp luật về Thủ tục kiểm định chất lượng đầu vào công chức Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook