Thủ tục đề nghị tổ chức lại, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ đối với DN bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài năm 2022

Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại năm 2022

Thủ tục đề nghị tổ chức lại, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ đối với DN bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Thủ tục đề nghị tổ chức lại, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ đối với DN bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ trở lên đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

– Chia công ty là trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chi các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

– Sáp nhập công ty là trường hợp một hoặc một số công ty (công ty bị sáp nhập) sáp nhập vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

– Tách công ty là trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ dông của công ty hiện có (công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mơi (công ty được tách) mà không chấm dứt sự tồn tại của công ty bị tách.

– Chuyển đổi hình thức là chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên, hai thành viên trở lên), chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh

– Hợp nhất công ty là trường hợp hai hoặc một số công ty (công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất

– Chuyển nhượng cổ phần, vốn góp: Chuyển nhượng cổ phần (vốn góp) là hoạt động chuyển nhượng cổ phần (vốn góp) của cổ đông (thành viên góp vốn) cho một chủ thể khác (có thể là cá nhân, tổ chức, có thể đã nắm giữ cổ phần, vốn góp hoặc chưa).

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, chỉ khi chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ trở lên thì mới phải cần sự chấp thuận từ Bộ Tài chính, hoạt động chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp dưới 10% vốn điều lệ thì được thực hiện một cách tự do trong phạm vi quy định của pháp luật mà không cần thực hiện thủ tục đề nghị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp.

Thủ tục đề nghị tổ chức lại, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ đối với DN bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Thủ tục đề nghị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ trở lên đối với dn bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Bước 1: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp hồ sơ đề nghị đến Bộ Tài chính

– Số bộ hồ sơ: 01 bộ

– Thành phần hồ sơ: Hồ sơ đề nghị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ trở lên đối với DN bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài?

– Hình thức nộp: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Bước 2: Bộ Tài chính xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận hồ sơ

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

– Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận: Theo đó doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ trở lên.

– Bộ Tài chính có văn bản từ chối chấp thuận, trong đó nêu rõ lý do từ chối chấp thuận

Thủ tục đề nghị tổ chức lại, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ đối với DN bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Bước 3: Trong trường hợp được chấp thuận, doanh nghiệp phải tiến hành báo cáo về kết quả thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ trở lên

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp không dưới 10% vốn điều lệ  theo phương án đã được phê duyệt. Các nhà thầu, công ty bảo hiểm, chi nhánh ở nước ngoài và tổ chức trung gian bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện. Doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức trung gian bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài  phải báo cáo  Bộ Tài chính ngay cả khi không thể thực hiện phương án đã được phê duyệt.

Doanh nghiệp bảo hiểm là công ty cổ phần niêm yết và đại chúng nộp các tài liệu chưa nộp trong hồ sơ đề nghị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ trở lên:

– Danh sách cổ đông (hoặc thành viên) góp vốn, vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hình thành sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp

– Bản sao công chứng hợp đồng nguyên tắc về hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng

– Các tài liệu chứng minh tổ chức, cá nhân góp vốn, người quản trị điều hành và doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm dự kiến được thành lập sau khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức đáp ứng các điều kiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ trở lên

Bước 4: Bộ Tài chính cấp Giấy phép hoặc Giấy phép điều chỉnh

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo và các tài liệu kèm theo của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm về kết quả thực hiện phương án chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, Bộ Tài chính cấp Giấy phép hoặc Giấy phép điều chỉnh cho doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Thủ tục đề nghị tổ chức lại, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ đối với DN bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook