Thủ tục để các đối tượng bảo trợ xã hội được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng năm 2022

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thủ tục để các đối tượng bảo trợ xã hội được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. Trợ giúp xã hội được hiểu là sự trợ giúp  của nhà nước hoặc các tổ chức xã hội dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn mà  họ không thể tự mình vượt qua. Quan tâm, chăm sóc tại cộng đồng là một trong những hình thức trợ giúp xã hội đối với  đối tượng bảo trợ xã hội.

Điều 18, Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về 02 nhóm đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng bao gồm: đối tượng thuộc diện được hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng và nhóm đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp thuộc diện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng đồng.

Thủ tục để các đối tượng bảo trợ xã hội được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng

Điều 21, Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội như sau:

Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối với trẻ em mất cả cha và mẹ, không có người thân thích nuôi dưỡng 

Căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 18, Nghị định 20/2021/NĐ-CP, đây là trường hợp trẻ em có cả cha và mẹ bị chết, mất tích theo quy định của pháp luật mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đối với các đối tượng này, thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng được quy định như sau:

– Trưởng thôn lập danh sách đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thuộc địa bàn thôn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

– Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đưa đối tượng và bàn giao cho tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ngay sau khi có quyết định hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thủ tục để các đối tượng bảo trợ xã hội được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng

Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng thuộc diện được hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

Căn cứ Khoản 1, Điều 18 quy định các đối tượng thuộc diện được hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng tại cộng đồng bao gồm: các trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người phụng dưỡng, và người khuyết tật, người khuyết tật nặng.

Đối với các đối tượng này, thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng được thực hiện theo thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng.

Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối với các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp thuộc diện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời (trừ trường hợp trẻ em mồ côi cha và mẹ, không có người thân thích nuôi dưỡng ) 

Căn cứ tại Điểm b, Điểm c, Điểm d, Khoản 2, Điều 18, Nghị định 20/2021/NĐ-CP, các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp thuộc diện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp này bao gồm nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục, thân thể; nạn nhân bị buôn bán;

Nạn nhân bị cưỡng bức lao động cần được bảo vệ khẩn cấp trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối với các đối tượng này được quy định như sau:

– Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có đơn kèm theo biên bản về vụ việc bạo hành, xâm hại và văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội nơi trẻ em, người lang thang xin ăn không có nơi cư trú ổn định bị bạo hành, xâm hại có trách nhiệm lập hồ sơ;

– Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

– Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, xác minh và có văn bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đưa đối tượng và bàn giao cho tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ngay sau khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Thủ tục để các đối tượng bảo trợ xã hội được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook