Thủ tục đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã năm 2022

Thủ tục thành lập liên hiệp hợp tác xã năm 2022

Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập. Vậy thủ tục đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã hiện nay như thế nào?

Thủ tục thành lập liên hiệp hợp tác xã năm 2022

Liên hiệp hợp tác xã là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã 2012 quy định như sau:

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Hợp tác xã 2012 quy định:

Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã.

Điều kiện thành lập liên hiệp hợp tác xã

Để thành lập liên hiệp hợp tác xã bạn cần đáp ứng đầy đủ 5 điều kiện theo quy định sau:

  • Đảm bảo đủ số lượng thành viên tối thiểu đăng ký tham gia: Có ít nhất 4 hợp tác xã tự nguyện thành lập liên hiệp hợp tác xã.
  • Hợp tác xã thành viên đủ điều kiện tham gia liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật;
  • Hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã đúng theo quy định pháp luật;
  • Ngành nghề đăng ký kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã không nằm trong danh sách cấm đầu tư kinh doanh;
  • Các yêu cầu pháp lý khác như: đặt tên, địa điểm trụ sở chính,…..

Hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Hồ sơ đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã;

+ Điều lệ;

+ Phương án sản xuất, kinh doanh;

+ Danh sách hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;

+ Nghị quyết hội nghị thành lập;

+ Trường hợp đăng ký liên hiệp hợp tác xã là tổ chức tín dụng kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tục đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã 

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi liên hiệp hợp tác xã dự định thành lập đặt trụ sở chính.

Bước 2: Nhận kết quả

Trong vòng 3 ngày làm việc, cơ quan đăng ký sẽ xem xét và giải quyết hồ sơ, cụ thể:

  • Cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (đối với hồ sơ hợp lệ);
  • Gửi văn bản thông báo lý do từ chối và hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung hồ sơ (đối với hồ sơ chưa hợp lệ). 

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook