Thủ tục đăng ký sáng chế theo quy định mới năm 2022

đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế theo quy định mới năm 2022

đăng ký sáng chế

Trong thời đại công nghệ như hiện nay, việc đưa một sáng chế vào giải quyết công việc theo một phương pháp mới rất được khuyến khích.

Sáng chế có khả năng ứng dụng cao không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho việc thực hiện các công việc mà còn mang lại nhiều lợi ích không nhỏ cho chủ sở hữu sáng chế.

Đây chính là nguyên nhân mà sáng chế là một trong những đối tượng được pháp luật sở hữu trí tuệ bảo vệ.

Vậy một sáng chế làm thế nào để được pháp luật công nhận? Bài viết dưới đây luật Nam Sơn xin tư vấn một cách tổng quát về thủ tục đăng ký sáng chế.

Sáng chế là gì?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, sáng chế ra đời nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, sáng chế được bảo hộ dưới hình thức đăng ký sáng chế độc quyền.

Điều kiện để thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế

  • Đối với sáng chế được bảo hộ

Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ quy định:

1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có trình độ sáng tạo;

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

  • Đối với chủ thể đăng ký sáng chế

– Tác giả sáng tạo, sáng chế bằng công sức và chi phí của mình;

– Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới các hình thức giao việc, thuê việc (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với các quy định của pháp luật);

– Đối với các đối tượng xin bảo hộ do nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau sáng tạo ra hoặc đầu tư để sáng tạo thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký, tuy nhiên quyền đăng ký chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đồng ý;

– Sáng chế được bảo hộ trong trường hợp được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách Nhà nước;

– Trường hợp sáng chế đó được tạo ra trên cơ sở do Nhà nước hỗ trợ góp vốn thì một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ góp vốn sẽ thuộc về Nhà nước;

– Trong trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở có sự hợp tác, nghiên cứu giữa đơn vị là tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế sẽ được tính tương ứng với tỷ lệ đóng góp của cơ quan, tổ chức nhà nước trong việc hợp tác đó.

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế?

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

– Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

– Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

– Cách thức thể hiện thông tin;

– Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

– Giống thực vật, giống động vật;

– Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

– Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Tại sao phải đăng ký sáng chế?

Việc đăng ký bảo hộ sáng chế cho chủ sở hữu sẽ mạng lại rất nhiều lợi ích trên thực tế. Có thể liệt kế 1 số lợi ích sau:

– Chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp (ai là chủ sở hữu) của sáng chế khi có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu;

– Ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khi có bất kỳ 1 bên nào có dấu hiệu xâm phạm quyền. Ví dụ: Sử dụng trái phép sáng chế khi chưa được sự đồng ý từ chủ sở hữu;

– Được pháp luật bảo vệ trước hành vi xâm phạm của bên thứ 3;

– Liên kết với bên khác để ứng dụng sáng chế vào sản xuất ra sản phẩm để thu lợi ích từ việc kinh doanh;

– Cho phép bên khác sử dụng sáng chế để sản xuất trên cơ sở thu phí sử dụng

– Được độc quyền sở hữu và sử dụng sáng chế trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký sáng chế

Để thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế, hồ sơ cần có các giấy tờ, văn bản sau:

– Tờ khai đăng ký sáng chế – 02 bản;

– Bản mô tả sáng chế – 02 bản, bao gồm cả hình vẽ (nếu có);

– Yêu cầu bảo hộ sáng chế – 02 bản;

– Các tài liệu liên quan (nếu có);

– Chứng từ đã nộp phí, lệ phí.

Phần mô tả sáng chế phải có các nội dung như: Tên sáng chế; Lĩnh vực sử dụng sáng chế; Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế; Bản chất kỹ thuật của sáng chế; Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có); Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế; Ví dụ thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích; Những lợi ích (hiệu quả) có  thể đạt được.

Yêu cầu bảo hộ phải nêu rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ.

– Hình vẽ, sơ đồ.

– Bản tóm tắt sáng chế.

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Thủ tục đăng ký sáng chế mới nhất năm 2022 như thế nào?

Bước 1: Thẩm định hình thức

Việc thẩm định hình thức được Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2: Công bố đơn đăng ký sáng chế

(i) Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn;

(ii) Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

♦Bước 3: Thẩm định nội dung

Việc thẩm định nội dung sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện trong thời hạn 18 tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

♦Bước 4: Cấp bằng hoặc từ chối

Kết thúc giai đoạn thẩm định nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kết quả thẩm định nội dung đến Người nộp đơn (Chủ đơn đăng ký sáng chế), theo đó, nếu sáng chế đáp ứng điều kiện thì được cấp Bằng độc quyền sáng chế. Trường hợp sáng chế không đáp ứng một trong các điều kiện quy định theo Luật sở hữu trí tuệ (mục 3 ở trên), Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối bảo hộ.

Sáng chế được bảo hộ độc quyền bao nhiêu năm?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn bảo hộ của sáng chế là 20 năm kể từ ngày nộp hồ sơ, còn thời hạn bảo hộ của giải pháp hữu ích là 10 năm. Hết thời hạn này, bạn không được tiếp tục gia hạn.

Để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực.

Lệ phí đăng ký sáng chế năm 2022?

Chi phí đăng ký sáng chế là khoản phí chủ đơn đăng ký cần nộp cho Cục sở hữu trí tuệ để làm căn cứ thẩm định đơn đăng ký. Chi phí sẽ được tính như sau:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

– Phí thẩm định hình thức: 180.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

– Phí thẩm định hình thức từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 8.000VNĐ/01 trang;

– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;

– Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/hình;

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên;

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 600.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

– Phí thẩm định nội dung: 720.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

– Phí thẩm định nội dung từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 32.000VNĐ/01 trang.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Thủ tục đăng ký sáng chế theo quy định mới năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook