Hồ sơ, trình tự thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ vũ trường năm 2022

dăng-ky-kinh-doanh-dich-vu-vu-truong

Hồ sơ, trình tự thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ vũ trường năm 2022

dăng-ky-kinh-doanh-dich-vu-vu-truong

Dịch vụ vũ trường là gì?

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Dịch vụ vũ trường là dịch vụ cung cấp sàn nhảy, sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ cho hoạt động khiêu vũ, ca hát hoặc chương trình nghệ thuật tại các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường theo quy định của Nghị định này.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 54/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE, DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường như sau:

Điều 5. Điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

1. Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

3. Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ.

4. Không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

5. Địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử – văn hóa từ 200 m trở lên.”

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ vũ trường

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ vũ trường như sau:

“Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.”

Như vậy, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ vũ trường bao gồm các loại giấy tờ sau:

 •  Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện).
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó các tổ chức còn phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm các giấy tờ sau:

 •  Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP).
 •  Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Bản khai lý lịch theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự theo Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

Trình tự cấp giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ vũ trường

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Quy định tại Điều 11 Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Sau khi nộp hồ sơ, có thể gặp 1 trong 2 tình huống sau:

 • Trường hợp 1: Hồ sơ chưa đúng quy định

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

 • Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ theo quy định

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện về kinh doanh dịch vụ vũ trường, cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Trường hợp không cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2: Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Sau khi nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện về kinh doanh dịch vụ vũ trường ,Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gửi và lưu Giấy phép này như sau:

 • 02 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh;
 • 01 bản gửi doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh; 01 bản gửi cơ quan công an cấp huyện nơi thực hiện kinh doanh;
 • 01 bản gửi cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh; đăng tải trên trang Thông tin điện tử của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Hồ sơ, trình tự thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ vũ trường năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư HàLuật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook