Thủ tục đăng kí hộ kinh doanh mới nhất năm 2022

hộ kinh doanh

Thủ tục đăng kí hộ kinh doanh mới nhất năm 2022

hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh là một trong những loại hình kinh doanh phổ biến tại Việt Nam.

Mô hình kinh doanh của hộ kinh doanh phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, độc lập và thường xuyên.

Vậy ai được quyền thành lập Hộ kinh doanh? Thủ tục thành lập hộ kinh doanh như thế nào? Hãy tìm hiểu qua bài viết này.

Hộ kinh doanh là gì?

Luật Doanh nghiệp 2020 không có quy định định nghĩa cụ thể về hộ kinh doanh. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

Điều 79: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.”

Như vậy, hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật thành lập để thực hiện hoạt động kinh doanh.

Trường hợp cá nhân đăng ký hộ kinh doanh thì cá nhân là chủ hộ kinh doanh, có toàn quyền quyết định về mọi hoạt động kinh doanh của hộ.

Trường hợp Hộ kinh doanh do Hộ gia đình làm chủ thì các thành viên Hộ gia đình ủy quyền cho một thành viên làm đại diện Hộ kinh doanh để giao dịch với người khác.

Người được các thành viên Hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh, các hoạt động kinh doanh của hộ do các thành viên trong hộ quyết định.

Hộ kinh doanh không được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020. Hộ kinh doanh và doanh nghiệp đều được coi là các tổ chức kinh tế, thực hiện các hoạt động thương mại, tuy nhiên hộ kinh doanh không phải là một loại hình doanh nghiệp.

Đặc điểm của hộ kinh doanh

Theo quy định Chương VIII Nghị định 01/2021/NĐ-CP, có thể rút ra một số đặc điểm như sau:

– Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân như đa phần các loại hình doanh nghiệp khác;

– Đăng ký hộ kinh doanh cá thể là hộ gia đình hoặc cá nhân, nhưng các thành viên của hộ kinh doanh đều là người Việt Nam;

– Hộ kinh doanh được phép kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải đăng ký một địa điểm làm trụ sở chính;

– Không bị giới hạn việc sử dụng lao động.

– Chủ Hộ có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh. Khi đó, chủ Hộ kinh doanh, các thành viên Hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh của hộ.

– Hộ kinh doanh phải nộp các loại thuế sau: Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân, Lệ phí môn bài.

– Hộ kinh doanh không được phép sử dụng hoá đơn đỏ (hoá đơn VAT)

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh

  • Điều kiện thành lập hộ kinh doanh

Theo khoản 1 Điều 82 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chỉ được cấp cho hộ kinh doanh đáp ứng các điều kiện:

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

– Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định này, cụ thể:

+ Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: cụm từ “Hộ kinh doanh” và Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

+ Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

+ Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên.

+ Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

– Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;

– Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

  • Điều kiện về chủ thể đăng ký hộ kinh doanh

– Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

– Không thuộc các trường hợp sau đây:

+ Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

– Cá nhân, thành viên Hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

– Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập được quy định cụ thể tại Điều 87 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

  • Thành phần hồ sơ

– Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh;

– Giấy tờ pháp lý (CCCD/CMND/Hộ chiếu) của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao biên bản họp thành viên Hộ gia đình về việc thành lập Hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký Hộ kinh doanh;

– Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên Hộ gia đình cho một thành viên làm chủ Hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

– Văn bản uỷ quyền kèm giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người nhận uỷ quyền thự hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

  • Thủ tục đăng ký thành lập

Bước 1 Các cá nhân, nhóm cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình muốn đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể phải gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 2 Cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký kinh doanh cấp huyện chỉ trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký sau 3 ngày làm việc nếu đạt các điều kiện sau:

– Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

– Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 88 Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;

– Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

  • Thời gian làm thủ tục:

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Sau 03 ngày làm việc mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì người đăng ký kinh doanh có quyền khiếu nại.

  • Lệ phí

Do HĐND cấp tỉnh quyết định (theo Thông tư 85/2019/TT-BTC). Thông thường, lệ phí giải quyết là 100.000 đồng/lần.

Nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh ở đâu?

Theo quy định, công dân đăng ký thành lập Hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở Hộ kinh doanh.

Cụ thể có 02 cách thức để nộp hồ sơ đăng ký:

– Một là, nộp tại Bộ phận một cửa (bộ phận dịch vụ công) thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở Hộ kinh doanh.

– Hai là, nộp qua Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở Hộ kinh doanh.

Tuy nhiên hiện nay, thủ tục đăng ký Hộ kinh doanh tại các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải đăng ký trực tuyến.

Cách đăng ký thành lập hộ kinh doanh online

Bước 1 Đầu tiên bạn cần truy cập vào mục “Đăng ký trực tuyến” trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến.

Bước 2 Nhập từ khoá “Đăng ký hộ kinh doanh”, sau đó click vào thủ tục đăng ký hộ kinh doanh được hiển thị trong phần mục trên.

Bước 3 Cuối cùng bạn hãy nhập các thông tin về đăng ký hộ kinh doanh như: Thông tin chủ hộ kinh doanh, tên, địa điểm kinh doanh vào các ô tương ứng và bấm nộp hồ sơ, hệ thống sẽ tự động lưu hồ sơ của bạn để duyệt.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Thủ tục đăng kí hộ kinh doanh mới nhất năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook