Thủ tục Công bố mở cảng biển và vùng nước cảng biển năm 2023

Thủ tục Công bố mở cảng biển và vùng nước cảng biển năm 2023

Thủ tục Công bố mở cảng biển và vùng nước cảng biển năm 2023

Thủ tục Công bố mở cảng biển và vùng nước cảng biển năm 2023

Điều kiện công bố mở cảng biển

Căn cứ Điều 11 Nghị định 58/2017/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải quy định về điều kiện công bố mở cảng biển như sau:

Điều kiện công bố mở cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao và các khu nước, vùng nước

1. Cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao và các khu nước, vùng nước đã được nghiệm thu để đưa vào sử dụng theo quy định.

2. Chủ đầu tư có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại các Điều 13 và 14 Nghị định này.

Thẩm quyền công bố mở cảng biển

Tại Điều 12 Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định về thẩm quyền công bố mở cảng biển như sau:

Thẩm quyền công bố mở, đóng cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao và các khu nước, vùng nước

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố mở, đóng cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi.

2. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam công bố mở, đóng bến cảng, cầu cảng, bến phao và các khu nước, vùng nước.

Theo quy định trên thì để thực hiện thủ tục công bố mở cảng biển thì chủ đầu tư cần đảm bảo cảng biển đã được nghiệm thu để đưa vào sử dụng theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị công bố mở cảng biển để trình Cục Hàng hải Việt Nam xem xét.

Việc công bố mở cảng biển sẽ do Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo đề nghị của Cục Hàng hải Việt nam.

Thủ tục công bố mở cảng biển

Hồ sơ

Căn cứ Điều 13 Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị công bố mở cảng biển như sau:

  • (1) Văn bản đề nghị công bố mở cảng biển theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2017/NĐ-CP  ;
  • (2) Biên bản nghiệm thu công trình cảng biển (trong trường hợp luồng hàng hải được công bố cùng thời điểm công bố mở cảng biển) đã hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng có kèm theo văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo quy định,
  • Bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình cảng;
  • (3) Biên bản nghiệm thu giữa chủ đầu tư và các cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền về kết quả khảo sát chướng ngại vật tại mặt đáy vùng nước trước cầu cảng và luồng hàng hải, trừ cảng dầu khí ngoài khơi;
  • (4) Thông báo hàng hải về luồng hàng hải và vùng nước trước cầu cảng kèm theo bình đồ;
  • (5) Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với cảng dầu khí ngoài khơi.

Thủ tục

Căn cứ Điều 13 Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định về trình tự thủ tục phê duyệt hồ sơ đề nghị công bố mở cảng biển như sau:

(1) Cục Hàng hải Việt Nam sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có cảng biển và có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải công bố cảng biển kèm theo hồ sơ đề nghị.

(2) Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải công bố mở cảng biển theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2017/NĐ-CP.

Đồng thời Bộ Giao thông vận tải cũng sẽ gửi quyết định công bố mở cảng biển cho chủ đầu tư thông qua hệ thống bưu chính hoặc chủ đầu tư đến nhận trực tiếp tại Bộ Giao thông vận tải.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Thủ tục Công bố mở cảng biển và vùng nước cảng biển năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook