Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2023

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2023

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2023

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2023

Thẻ bảo hiểm y tế là gì?

Điều 16 Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về thẻ BHYT như sau:

1. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này.

Trong đó, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Như vậy, người tham gia sẽ được cấp thẻ BHYT để làm căn cứ hưởng các quyền lợi về bảo BHYT theo đối tượng mà mình tham gia.

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế

Hồ sơ

Căn cứ nội dung tại tiểu mục 1 Mục A Phần II Thủ tục hành chỉnh sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định 62/QĐ-BYT năm 2023 của Bộ Y tế.

Hồ sơ đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế sau khi bỏ sổ hộ khẩu bao gồm:

– Đối với tổ chức, cá nhân:

+ 01 Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế (của tổ chức, cá nhân đối với người tham gia BHYT) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;

+ 01 Danh sách đối tượng tham gia BHYT của tổ chức, cá nhân lập theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

– Đối với hộ gia đình:

+ 01 Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế của người tham gia BHYT theo hộ gia đình;

+ 01 Danh sách thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế lập theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 104/2022/NĐ-CP.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thủ tục

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế mới nhất được quy định tại tiểu mục 1 Mục A Phần II Thủ tục hành chỉnh sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định 62/QĐ-BYT năm 2023.

Cụ thể bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Đối với người tham gia BHYT lần đầu:

Ghi Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế và Mẫu số 2 hoặc Mẫu số 3 (đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình) ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 104/2022/NĐ-CP cho các nhóm đối tượng sau:

– Người sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế cho người lao động quy định tại Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP;

– Cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 15 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, khoản 3 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

– Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP; khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Điều 6 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

– Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể theo quy định của pháp luật, cơ quan BHXH căn cứ giấy ra viện do cơ sở khám chữa bệnh nơi người hiến bộ phận cơ thể cấp cho đối tượng này để cấp thẻ BHYT.

– Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm lập danh sách đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP; các khoản 1, 2, 4 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP;

Bước 2: Người tham gia BHYT nộp cơ quan BHXH và chờ ký (vào ô người nộp hồ sơ) trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 104/2022/NĐ-CP.

Bước 3:

– Cán bộ bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh, huyện kiểm tra, nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế;

– Ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp thẻ BHYT theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 104/2022/NĐ-CP và ký (vào ô người tiếp nhận hồ sơ và đưa Mẫu 4 tới người tham gia BHYT ký vào ô người nộp hồ sơ).

– Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ BHYT cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia BHYT.

Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp;

– Qua bưu điện.

Kết quả: Thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia BHYT và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật BHYT.

– Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook