Quy định về thủ tục cấp lý lịch tư pháp

thủ tục cấp lý lịch tư pháp

Quy định về thủ tục cấp lý lịch tư pháp

thủ tục cấp lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009, Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Thủ tục cấp lý lịch tư pháp

Hồ sơ

Theo quy định tại Quyết định số  1050/QĐ-BTP 2021 quy định về hồ sơ cấp lý lịch tư pháp bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).
 • Bản chụp CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Phải xuất trình bản chính để đối chiếu). Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có công chứng, chứng thực.
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Thủ tục

Thủ tục yêu cầu cấp Lý lịch tư pháp số 1

Bước 1. Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Bước 2. Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:

 • Công dân Việt Nam có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú
 • Công dân Việt Nam không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú
 • Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh
 • Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú
 • Người nước ngoài đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Bước 3. Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

Bước 4. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp pháp  thì gửi văn bản yêu cầu đến:

 • Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú.
 • Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia trong trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp
 • Văn bản yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp và thông tin về người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật Lý lịch tư pháp 2009.

Bước 5. Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định

(Điều 45  Luật Lý lịch tư pháp 2009 sửa đổi bổ sung bởi Luật Cư trú 2020)

Thủ tục yêu cầu cấp Lý lịch tư pháp số 2

Bước 1. Cơ quan tiến hành tố có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp gửi văn bản yêu cầu đến:

 • Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú
 • Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia trong trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến.
 • Văn bản yêu cầu phải ghi rõ thông tin về cá nhân đó theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Lý lịch tư pháp 2009
 • Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Bước 2. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được thực hiện theo quy định tại điều 46, khoản 1 và khoản 2 Điều 45 của Luật Lý lịch tư pháp 2009 sửa đổi bổ sung bởi Luật Cư trú 2020; trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về thủ tục cấp lý lịch tư pháp. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook