Thủ tục cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Thủ tục cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện về công nhận phân bón lưu hành theo quy định của pháp luật. Vậy khi nào thì Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được cấp lại? Thủ tục cấp lại công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hiện nay như thế nào?

Thủ tục cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Điều kiện cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Căn cứ Khoản 2 Điều 37 Luật Trồng trọt 2018, Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được cấp lại trong trường hợp sau đây:

+ Thay đổi, bổ sung thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành;

+ Quyết định công nhận phân bón lưu hành bị mất, hư hỏng;

+ Thay đổi tên phân bón theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án trong trường hợp vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón, hồ sơ đề nghị cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Quyết định công nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP;

+ Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về sở hữu trí tuệ hoặc của tòa án về việc vi phạm nhãn hiệu hàng hóa (trường hợp thay đổi tên phân bón);

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin tổ chức, cá nhân đăng ký);

+ Bản chính hoặc bản sao chứng thực hợp đồng hoặc thỏa thuận chuyển nhượng phân bón (trường hợp chuyển nhượng phân bón trong Quyết định công nhận).

Trình tự, thủ tục cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Trình tự, thủ tục cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được quy định cụ thể như sau:

– Bước 1: Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật đề nghị cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

– Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Cục Bảo vệ thực vật xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cục Bảo vệ thực vật trả lại hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

– Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Bảo vệ thực vật thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì ban hành Quyết định công nhận theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP ; trường hợp không ban hành Quyết định công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Thời hạn của Quyết định công nhận cấp lại theo thời hạn của Quyết định đã cấp.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook