Quy định về thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng năm 2022

Cấp lại giấy phép xây dựng

Quy định về thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng năm 2022

Khi nào cần cấp lại giấy phép xây dựng? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp lại giấy phép xây dựng? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Cấp lại giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng là gì?

Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 quy định, giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Giấy phép xây dựng gồm những loại giấy phép quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, cụ thể như sau:

– Giấy phép xây dựng mới;

– Giấy phép sửa chữa, cải tạo;

– Giấy phép di dời công trình.

Cấp lại giấy phép xây dựng khi nào?

Theo khoản 1 Điều 100 Luật Xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung 2020 thì giấy phép xây dựng được cấp lại trong trường hợp:

– Bị rách, nát;

– Bị mất.

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép xây dựng

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu quy định;

– Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp bị rách, nát.

Bản cam kết tự chịu trách nhiệm về việc thất lạc giấy phép xây dựng của chủ đầu tư đối với trường hợp bị thất lạc giấy phép xây dựng.

Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng

Quy trình cấp lại giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Xây dựng 2014 như sau:

– Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng.

Thẩm quyền cấp lại giấy phép xây dựng

Theo khoản 4 Điều 103 Luật Xây dựng 2014 thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép xây dựng do mình cấp.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được quy định như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng.  Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook