Thủ tục cấp lại CMND hết hạn, bị mất 2021

Thủ tục cấp lại CMND hết hạn, bị mất 2021

Thủ tục cấp lại CMND hết hạn, bị mất năm 2021

Căn cứ pháp lý: Thông tư 07/2016/TT-BCA (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019/TT-BCA).

*Công dân đến đâu để thực hiện thủ tục?

Căn cứ pháp lý: Điều 16 Thông tư 07/2016 của Bộ Công an.

Theo đó, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì thực hiện phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD như sau:

– Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.

– Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó; các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân do đến tuổi quy định, do hư hỏng và cấp lại thẻ Căn cước công dân đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

– Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân có yêu cầu và các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.

Tính đến 04/2021, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân nên công dân vẫn phải về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để xin cấp CCCD lần đầu.

*Đi làm CCCD phải mang gì?

Căn cứ pháp lý: Thông tư 40/2019/TT-BCA.

“Trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành thì yêu cầu công dân xuất trình số hộ khẩu. Trường hợp thông tin trên số hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai trên Tờ khai Căn cước công dân thì yêu cầu công dân xuất trình Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong Tờ khai Căn cước công dân.”

Như vậy, công dân cần mang theo Sổ hộ khẩu để được làm CCCD. CMND nếu không bị mất thì phải mang đến để cắt góc hoặc hủy. Nếu Sổ hộ khẩu và CMND không đầy đủ thông tin, công dân phải mang các giấy tờ hợp pháp khác như Giấy khai sinh để đối chiếu thông tin trên Tờ khai.

*Các bước cấp CCCD khi CMND bị mất, hết hạn

Bước 1: Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân tại cơ quan Công an hoặc khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến (nếu có).

Bước 2: Công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, CMND (nếu có) hoặc các giấy tờ hợp pháp khác khi được yêu cầu.

Bước 3: Công dân chụp ảnh, lăn tay theo quy định, ký vào Phiếu thu nhận thông tin CCCD.

Bước 4: Đóng lệ phí cấp CCCD

Trường hợp này là chuyển CMND sang CCCD, lệ phí từ 01/01/2021 – 30/6/2021 là 15.000 đồng; từ 01/7/2021 là 30.000 đồng.

Bước 5: Nhận giấy hẹn và đến nhận CCCD theo thời gian ghi trên giấy hẹn hoặc đăng ký nhận CCCD qua đường bưu điện.

Khi nào CMND bị thu, hủy, cắt góc?

Căn cứ pháp lý: Thông tư 40/2019 của Bộ Công an.

– Công dân được trả lại CMND (chưa cắt góc) để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ Căn cước công dân nếu CMND còn rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ).

Khi trả thẻ Căn cước công dân, CMND cũ bị cắt góc và trả lại cho công dân. Trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ Căn cước công dân qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu thì CMND bị cắt góc và trả ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ.

– Công dân bị thu, hủy CMND và cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân nếu CMND đã được cấp trước đó bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ).

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook