Thủ tục xin cấp lại chứng chỉ môi giới chứng khoán do không hành nghề liên tục trong 03 năm

Thủ tục xin cấp lại chứng chỉ môi giới chứng khoán do không hành nghề liên tục trong 03 năm

Khi có trong tay chứng chỉ môi giới chứng khoán, cá nhân có thể được hợp pháp hóa trong việc tự do hành nghề hay công tác tại các công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu như không hành nghề liên tục trong 03 năm thì người môi giới chứng khoán sẽ bị thu hồi chứng chỉ. Vậy thu hồi rồi có được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán không?

Thủ tục xin cấp lại chứng chỉ môi giới chứng khoán do không hành nghề liên tục trong 03 năm

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là gì?

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là một loại văn bản chuyên môn, đảm bảo cho chủ sở hữu đáp ứng được các tiêu chuẩn hành nghề chứng khoán. Có trong tay loại chứng chỉ này, cá nhân được hợp pháp hoá trong việc tự do hành nghề hay công tác tại các doanh nghiệp đầu tư, tài chính, các công ty chứng khoán, đầu tư, quản lý quỹ,…

Trường hợp được cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Theo Khoản 1 Điều 214 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định trường hợp được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán gồm:

+ Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị thu hồi theo quy định tại điểm a, c khoản 3 Điều 97 Luật Chứng khoán hoặc bị hỏng, bị mất;

+ Thông tin xác nhận nhân thân của người hành nghề ghi trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán thay đổi (số giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, quốc tịch, họ tên, ngày tháng năm sinh).

 Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ môi giới chứng khoán do không hành nghề liên tục trong 03 năm

Đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị thu hồi do không còn đáp ứng điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc không hành nghề chứng khoán trong 03 năm liên tục thì hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm:

– Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ (theo mẫu quy định tại Phụ lục số I Thông tư 197/2015/TT-BTC);

– Bản thông tin cá nhân của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ được xác nhận bởi tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán hoặc được chứng thực chữ ký bởi tổ chức có thẩm quyền (theo mẫu quy định tại Phụ lục số II Thông tư 197/2015/TT-BTC) trong vòng sáu (06) tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;

– Phiếu lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn sáu (06) tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ, kèm theo bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

– Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ, tiến sỹ;

– Bản sao chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đang được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài (nếu có);

– Bản sao các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc các văn bằng được miễn chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 197/2015/TT-BTC như sau:

+ Cá nhân có chứng chỉ quốc tế CIIA (Certified International Investment Analyst) hoặc giấy xác nhận đã đạt kỳ thi quốc tế CFA bậc II (Chartered Financial Analyst level II) trở lên được miễn chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Phân tích và đầu tư chứng khoán, chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;

+ Cá nhân có chứng chỉ quốc tế ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CPA (Certified Public Accountants) hoặc chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp hoặc giấy xác nhận đã đạt kỳ thi quốc tế CFA bậc I (Chartered Financial Analyst level I), CIIA bậc I (Certified International Investment Analyst level I) được miễn chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;

+ Cá nhân có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đang được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài được miễn tất cả chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán.

– Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả thi sát hạch phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp;

– Hai (02) ảnh 4cm x 6cm chụp trong vòng sáu (06) tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;

– Đối với trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, phải bổ sung thêm:

+ Văn bản xác nhận số năm làm việc, vị trí công tác của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán do các tổ chức nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã từng làm việc hoặc đang làm việc cung cấp; hoặc

+ Bản sao chứng chỉ quốc tế CFA, CIIA, ACCA, CPA.

Thủ tục xin cấp lại chứng chỉ môi giới chứng khoán do không hành nghề liên tục trong 03 năm

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán nộp trực tiếp (01) bộ hồ sơ đã chuẩn bị tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.

Lưu ý:

+ Trường hợp gửi qua đường bưu điện, các tài liệu bản sao phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán không được hoàn lại, kể cả trường hợp không được cấp chứng chỉ.

+ Nếu tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài, các tài liệu này phải dịch chứng thực sang tiếng Việt bởi các tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề là người nước ngoài, những tài liệu thuộc loại văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc xác nhận, phải được hợp pháp hóa lãnh sự trong vòng sáu (06) tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ.

Bước 2: Nhận kết quả

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán và thông báo nộp lệ phí cho người đề nghị. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Bên cạnh đó, nếu hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán chưa hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho người đề nghị. Người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán phải hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau thời hạn trên, hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước đó không còn giá trị.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục xin cấp lại chứng chỉ môi giới chứng khoán do không hành nghề liên tục trong 03 năm Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook