Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2022

Thừa phát lại là gì? Điều kiện gì để trở thành Thừa phát lại

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ:

– Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của cá nhân, tổ chức nước ngoài:

+ 01 bộ bản chính

+ 02 bộ bản sao

+ Mỗi bộ bao gồm 01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được cơ quan công hcuwnsg Việt Nam xác nhận Căn cứ vào quy định của pháp luật về công chứng.

+ Các tài liệu có chữ ký, chức danh, con dấu của nước ngoài tại hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

– Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của cá nhân, tổ chức Việt Nam:

+ 01 bộ bản chính

+ 02 bộ bản sao. Các bản sao tiếng Việt phải được cơ quan công chứng Việt Nam xác nhận Căn cứ vào quy định pháp luật về công chứng.

Đối với các hồ sơ này, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

– Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm như thế nào?

– Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

– Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm như thế nào?

– Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 2, Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tới Bộ Tài chính

Bước 2: Bộ Tài chính yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đủ, chưa đúng

Trong thời hạn 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ:

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị (chủ đầu tư) tiến hành sửa đổi, bổ dung hồ sơ trong thời hạn tối đa là 06 tháng kể từ ngày thông báo. Tức trong thời hạn này, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành nộp lại hồ sơ đã được sửa đổi, bổ sung cho Bộ Tài chính – Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ

– Nếu tổ chức, cá nhân (chủ đầu tư) không bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 06 tháng này, Bộ Tài chính có văn bản từ chối xem xét cấp Giấy phép. Căn cứ vào đó, hồ sơ của chủ đầu tư không được xem xét và tổ chức, cá nhân không được cấp Giấy phép.

Bước 2 này không được thực hiện nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và không cần sửa đổi, bổ sung.

Bước 3: Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tức giả sử có sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thời hạn này tính từ thời điểm chủ đầu tư nộp lại hồ sơ đề nghị), thì Bộ Tài chính cấp Giấy phép cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Các trường hợp từ chối cấp Giấy phép: Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn hoặc doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm dự kiến thành lập không đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy phép Căn cứ vào quy định tại Nghị định.

Nếu từ chối cấp Giấy phép, Bộ Tài chính có văn bản giải thích rõ lý do (cụ thể trường hợp từ chối cấp Giấy phép).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook