Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường năm 2022

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Dịch vụ vũ trường là loại hình kinh doanh khá phát triển nhưng luôn tồn tại nhiều bất cập trong công tác quản lý do thiếu cơ chế nên tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Sự ra đời của Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/06/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường hứa hẹn mang đến những chuyển biến tích cực đối với dịch vụ kinh doanh này.

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Dịch vụ vũ trường là gì?

Dịch vụ vũ trường là dịch vụ cung cấp sàn nhảy, sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ cho hoạt động khiêu vũ, ca hát hoặc chương trình nghệ thuật tại các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường theo quy định tại Điều 5 Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Theo đó, để có thể kinh doanh dịch vụ vũ trường, cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thứ nhất, về tư cách pháp lý: phải là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Thứ hai, về an ninh trật tự: bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Thứ ba, về cơ sở vật chất: Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ.Không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

  Địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử – văn hóa từ 200 m trở lên.

 • Thứ tư, về thời gian hoạt động: Không được hoạt động từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi; trường hợp có chương trình biểu diễn nghệ thuật phải thực hiện theo quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật.

Ngoài ra kinh doanh dịch vụ vũ trường chỉ được được sử dụng các bài hát phổ biến, lưu hành; chấp hành pháp luật lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động; bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; tuân thủ quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bản quyền tác giả; hợp đồng lao động; an toàn lao động; bảo hiểm; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, tổ chức kinh doanh dịch vụ vũ trường cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường.

Thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường ngoài đáp ứng các điều kiện trên, tổ chức có nhu cầu cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường cần phải nộp hồ sơ đúng cơ quan có thẩm quyền mà pháp luật quy định.

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, cơ quan có thẩm quyền cấp cũng như điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường là cơ quan sau:

 • Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.
 • Cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thực hiện phân cấp, ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Để tiến hành thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường, tổ chức có nhu cầu cần chuẩn bị hồ sơ theo Điều 10 Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục của Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường).
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Thủ tục xin cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường gồm các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Quy định tại Điều 11 Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Sau khi nộp hồ sơ, có thể gặp 1 trong 2 tình huống sau:

 • Trường hợp 1: Hồ sơ chưa đúng quy định

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

 • Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ theo quy định

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện về kinh doanh dịch vụ vũ trường, cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Trường hợp không cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2: Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Sau khi nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện về kinh doanh dịch vụ vũ trường ,Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gửi và lưu Giấy phép này như sau:

 • 02 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh;
 • 01 bản gửi doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh; 01 bản gửi cơ quan công an cấp huyện nơi thực hiện kinh doanh;
 • 01 bản gửi cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh; đăng tải trên trang Thông tin điện tử của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook