Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản năm 2023

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản năm 2023

Khai thác khoáng sản là gì? Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản như thế nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản năm 2023

Khai thác tận thu khoáng sản là gì?

Điều 67 Luật khoáng sản năm 2010 giải thích: Khai thác tận thu khoáng sản là hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ.

Khai thác tận thu khoáng sản phải tiến hành xin giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản có thời hạn không quá 05 năm, kể cả thời gian gia hạn Giấy phép.

Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Điều 70 Luật khoáng sản năm 2010 quy định hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản như sau:

Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;

– Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản;

– Dự án đầu tư khai thác tận thu khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt; bản sao giấy chứng nhận đầu tư;

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Văn bản trong hồ sơ cấp phép khai thác tận thu khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

+ Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản; dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt;

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị khai thác cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong thời gian không quá 05 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cơ quan tiếp nhận ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

– Trong thời gian không quá 05 ngày, kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản và kiểm tra thực địa.

– Trong thời gian không quá 15 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản.

Bước 3: Trình hồ Ủy ban nhân dân tỉnh

– Trong thời hạn không quá 02 ngày, kể từ ngày hoàn thành thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cấp phép cho Ủy ban nhân tỉnh.

– Trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trong trường hợp không cấp giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận và trả kết quả

Trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép khai thác tận thu khoáng sản từ Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản năm 2023 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook