Thủ tục bổ nhiệm, thay đổi một số chức danh quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2022

Người bị tuyên bố chết trở về thì xử lý như thế nào?

Thủ tục bổ nhiệm, thay đổi một số chức danh quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Thủ tục bổ nhiệm, thay đổi một số chức danh quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Những thay đổi chức danh quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm cần được bộ tài chính chấp thuận

Căn cứ Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, có 04 chức danh mà nếu thay đổi cần được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, bao gồm:

– Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty)

– Tổng Giám đốc (Giám đốc)

– Chuyên gian tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

– Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe

Đây là các chức vụ có tính chuyên môn về quản trị, điều hành và chuyên môn về tài chính. Hoạt động của các cá nhân ở các chức vụ này có thể ảnh hưởng đến hoạt động chung (hoạt động kinh doanh, hoạt động nội bộ) của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Đây cũng là các chức vụ đòi hỏi điều kiện nhất định cho các cá nhân để được đảm nhận chúng.

Vì vậy khi bổ nhiệm, thay đổi các chức vụ này, cần phải có sự chấp thuận của Bộ Tài chính (Bộ Tài chính xem xét các điều kiện của cá nhân được bổ nhiệm, thay đổi vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty), Tổng Giám đốc (Giám đốc), C

huyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe, Chuyên gian tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài để đảm bảo các cá nhân này thỏa mãn các điều kiện theo luật định.

Thủ tục bổ nhiệm, thay đổi một số chức danh quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Hồ sơ bổ nhiệm, thay đổi các chức danh trên

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ thay đổi các chức danh trên bao gồm:

– Văn bản đề nghị bổ nhiệm, thay đổi theo mẫu do Bộ Tài chính quy định

– Văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài)

Nội dung văn bản này nêu rõ doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đã tiến hành các hoạt động bổ nhiệm, thay đổi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty), Tổng Giám đốc (Giám đốc), Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe,

Chuyên gian tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và chọn ra các cá nhân đủ điều kiện đảm nhận các chức vụ đó.

– Lý lịch tư pháp; bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ và năng lực chuyên môn của người dự kiến được bổ nhiệm hoặc thay đổi

Đây là các giấy tờ chứng minh các cá nhân sẽ đảm nhận chức vụ quản trị, điều hành trên thỏa mãn các điều kiện về nhân thân, đạo đức, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, nơi cư trú.

– Văn bản cam kết của người dự kiến được bổ nhiệm hoặc thay đổi sẽ làm việc cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.

Văn bản cam kết thể hiện nguyện vọng, mong muốn cũng như tính chịu trách nhiệm của cá nhân đối với các thành phần còn lại của hồ sơ.

Thủ tục đề nghị bổ nhiệm, thay đổi các chức danh quản trị, điều hành trên

Bước 1: Thực hiện bổ nhiệm, thay đổi các chức danh quản trị, điều hành trên thông qua hoạt động nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chọn được đối tượng đảm nhiệm vị trí quản trị, điều hành này.

Bước 2: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, thay đổi chức danh lên Bộ Tài chính

– Nội dung hồ sơ đề nghị: Như trên

– Số lượng: 01 bộ hồ sơ

Bước 3: Bộ Tài chính tiếp nhận hồ sơ, xem xét và chấp thuận hoặc không chấp thuận

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

– Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận

– Bộ Tài chính có văn bản từ chối chấp thuận và nêu rõ lý do từ chối chấp thuận

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Thủ tục bổ nhiệm, thay đổi một số chức danh quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook