Doanh nghiệp cho thuê lại lao động bị thu hồi giấy phép trong những trường hợp nào?

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động bị thu hồi giấy phép trong những trường hợp nào?

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động bị thu hồi giấy phép trong những trường hợp nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động bị thu hồi giấy phép trong những trường hợp nào?

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

“Điều 52. Cho thuê lại lao động

1. Cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động.

2. Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định.”

Theo đó, có thể hiểu Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là loại giấy phép được cấp cho các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động khi doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật về ngành nghề cho thuê lại lao động.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động bị thu hồi giấy phép trong những trường hợp nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 28. Thu hồi giấy phép

1. Doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động theo đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại;

b) Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản;

c) Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định này;

d) Cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép;

đ) Cho thuê lại lao động để thực hiện công việc không thuộc danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

e) Doanh nghiệp cho thuê lại có hành vi giả mạo các văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép hoặc tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy phép đã được cấp hoặc sử dụng giấy phép giả.

…”

Theo đó, các trường hợp doanh nghiệp hoạt động dịch vụ cho thuê lại lao động bị thu hồi giấy phép bao gồm:

– Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động theo đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại;

– Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản;

– Không bảo đảm một trong các điều kiện:

+ Điều kiện về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (i) Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; (ii) Không có án tích; (iii) Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

+ Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

– Có hành vi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;

– Cho thuê lại lao động để thực hiện công việc không thuộc danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP;

– Doanh nghiệp cho thuê lại có hành vi giả mạo các văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép hoặc tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy phép đã được cấp hoặc sử dụng giấy phép giả.

Doanh nghiệp có trách nhiệm gì khi bị thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động?

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 29. Trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại trong trường hợp bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc không gia hạn hoặc không cấp lại hoặc thu hồi giấy phép, doanh nghiệp cho thuê lại thực hiện thanh lý toàn bộ các hợp đồng cho thuê lại lao động đang thực hiện, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại và bên thuê lại theo quy định của pháp luật lao động, đồng thời đăng công khai nội dung chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động trên ít nhất một báo điện tử được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật trong 07 ngày liên tiếp.”

Như vậy, doanh nghiệp khi bị thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:

+ Doanh nghiệp tiến hành thanh lý tất cả các hợp đồng cho thuê lao động đã ký trước đây

+ Giải quyết hậu quả khi chấm dứt các hợp đồng cho thuê lao động

+ Đăng công khai về việc doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động. Doanh nghiệp đăng trên ít nhất một báo điện tử được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật trong 07 ngày liên tiếp.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Doanh nghiệp cho thuê lại lao động bị thu hồi giấy phép trong những trường hợp nào? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook