Thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh

Các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở khám, chữa bệnh được quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009. Cụ thể như sau:

  • Giấy phép hoạt động được cấp không đúng thẩm quyền;
  • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 43 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009:

– Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

– Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng;

– Trường hợp đăng ký thành lập phòng khám chuyên khoa hoặc bác sĩ gia đình thì ngoài các điều kiện trên, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.

Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không hoạt động.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạm dừng hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục hoặc chấm dứt hoạt động.

Trình tự thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 35/2013/TT-BYT như sau:

– Khi phát hiện một trong các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động tại khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy phép hoạt động theo dấu tiếp nhận của bưu điện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải nộp bản gốc giấy phép hoạt động cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi;

– Cơ quan ra quyết định thu hồi đăng tải thông tin về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đó.

Trường hợp vi phạm đó là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không bảo đảm các điều kiện quy định pháp luật thì trước khi thực hiện thủ tục thu hồi giấy phép phải có kết luận của Đoàn kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền xác định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 43 của Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009.

Thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Theo Điều 45 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, Bộ trưởng Bộ Y tế có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các bộ khác trừ hai trường hợp sau:

– Giám đốc Sở Y tế có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn;

– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.  Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook