Các trường hợp doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022 (Phần 1)

Mẫu đơn tặng cho đất

Các trường hợp doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022

Các trường hợp doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nộp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là việc doanh nghiệp phải nộp trả lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khác với việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong các điều kiện sau: Hoạt động cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không phải do hoạt động trái pháp luật hoặc không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Trường hợp doanh nghiệp nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Theo Khoản 1 Điều 16 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, doanh nghiệp dịch vụ phải nộp lại Giấy phép cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong 02 trường hợp sau:

 Chấm dứt tồn tại theo quy định của pháp luật

Doanh nghiệp chấm dứt sự tồn tại theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp bao gồm:

– Doanh nghiệp giải thể (doanh nghiệp tự chấm dứt sự tồn tại)

– Doanh nghiệp bị hợp nhất (hợp nhất với một hoặc nhiều doanh nghiệp khác để hình thành một doanh nghiệp mới và chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị hợp nhất)

– Doanh nghiệp bị sáp nhập (doanh nghiệp bị sáp nhập thành một phần của doanh nghiệp khác và chấm dứt sự tồn tại)

– Doanh nghiệp phá sản (doanh nghiệp chấm dứt sự tồn tại khi mất khả năng thanh toán).

– Doanh nghiệp bị chia tách (chia doanh nghiệp thành hai hoặc nhiều doanh nghiệp khác và chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị chia, tách)

 Chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Trong trường hợp này, công ty vẫn đang hoạt động (không ngừng hoạt động) nhưng không còn kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc chấm dứt dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không ảnh hưởng đến việc tiếp tục hoạt động của công ty. Tuy nhiên, sau khi nộp giấy phép, công ty không được hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các trường hợp doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Theo Khoản 2 Điều 16 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong trường hợp sau:

 Nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp (thể hiện doanh nghiệp có mong muốn, nhu cầu hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng), hình thức theo Mẫu số 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ.

– Giấy tờ chứng minh đáp ứng các điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (trong đó bao gồm các điều kiện về vốn điều lệ, cổ đông, biện pháp bảo đảm, người đại diện theo pháp luật, nhân viên nghiệp vụ, cơ sở vật chất của doanh nghiệp, trang thông tin điện tử).

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chứng minh doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp).

Nội dung kê khai trong các giấy tờ, văn bản trên phải hợp pháp, phù hợp với quy định của pháp luật, trung thực và thể hiện đúng với thực tế doanh nghiệp. Nếu các nội dung trên không đúng, được kê khai một cách gian dối thì doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 Không duy trì các điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Các điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là:

– Điều kiện về số vốn điều lệ (tối thiểu 05 tỷ đồng) và cổ đông đầu tư phải là chủ thể Việt Nam

– Điều kiện về nhân viên nghiệp vụ (số lượng, trình độ năng lực ngôn ngữ, kinh nghiệm)

– Điều kiện về cơ sở vật chất (sở hữu, thuê)

– Điều kiện về biện pháp bảo đảm (ký quỹ)

– Điều kiện về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (trình độ học vấn, không thuộc các trường hợp bị cấm)

– Điều kiện về trang thông tin điện tử (tên miền, tên)

Nếu trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp không còn đáp ứng một trong các điều kiện trên thì bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu Các trường hợp doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook