Thu hồi Giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài năm 2022

Người bị tuyên bố chết trở về thì xử lý như thế nào?

Thu hồi Giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Thu hồi Giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài ở đây là doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn môi giới bảo hiểm.

Do đây là hình thức hoạt động là doanh nghiệp duy nhất của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam (hai hình thức còn lại là chi nhánh nước ngoài, văn phòng đại diện, đều là các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài).

Giấy phép thành lập và hoạt động là loại Giấy phép do Bộ Tài chính cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khi doanh nghiệp này đủ các điều kiện cần thiết và có hồ sơ đề nghị thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ở Việt Nam.

Cũng giống như Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác, Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm các nội dung cơ bản như:

– Tên doanh nghiệp (bằng tiếng Việt, bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt), hình thức pháp lý

– Địa chỉ trụ sở chính

– Các thông tin liên lạc (email, số điện thoại, fax, website)

– Tài khoản ký quỹ (nội dung được nêu do điều kiện thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm)

– Ngành nghề, nội dung hoạt động kinh doanh bảo hiểm

– Các thông tin về đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Thu hồi Giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Giấy phép đặt văn phòng đại diện

Giấy phép đặt văn phòng đại diện là loại Giấy phép do Bộ Tài chính cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài khi doanh nghiệp này đủ các điều kiện cần thiết và có hồ sơ đề nghị đặt văn phòng đại diện ở Việt Nam.

Cũng giống như các loại Giấy phép khác như Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, Giấy phép đặt văn phòng đại diện bao gồm các nội dung cơ bản như:

– Tên của doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện, lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp này

– Tên văn phòng đại diện (tên giao dịch)

– Các thông tin của Trưởng Văn phòng đại diện

– Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện

– Địa chỉ của văn phòng đại diện tại Việt Nam

– Thời hạn có hiệu lực của Giấy phép

– Số bản của Giấy phép

Trường hợp thu hồi giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Theo Khoản 2 Điều 112 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài chỉ bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động khi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài nơi đóng trụ sở chính bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động.

Theo đó, sự tồn tại của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp đến văn phòng đại diện này, do văn phòng đại diện là bộ phận trực thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài, không hoạt động một cách độc lập.

Nếu doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động tại nước nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, có nghĩa doanh nghiệp này không được thực hiện các hoạt động kinh doanh, giao dịch ở tất cả các quốc gia khác do không còn được hoạt động hợp pháp.

Vì vậy văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy phép đặt văn phòng đại diện trong trường hợp này.

Thu hồi Giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện khi bị thu hồi giấy phép đặt văn phòng đại diện

Bước 1: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đến Bộ Tài chính. Trong đó bao gồm các thành phần hồ sơ sau:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động theo mẫu do Bộ Tài chính quy định

– Bản gốc Giấy phép đặt văn phòng đại diện

– Các bằng chứng chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ với người lao động và các nghĩa vụ với các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam

– Các giấy phép, quyết định có liên quan trong quá trình hoạt động của văn phòng đại diện

Bước 2: Bộ Tài chính xem xét và chấp thuận chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Trong 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

Bước 3: Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động

Văn phòng đại diện trước khi chấm dứt hoạt động phải hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ và thủ tục theo quy định của pháp luật.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Thu hồi Giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook