Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn năm 2022

Nguyên tắc xử lý kỷ luật trong quân đội

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Cơ sở bảo trợ  xã hội là tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện  nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ các đối tượng bảo trợ xã hội (người già, trẻ em, người tàn tật, người  tâm thần được hưởng các dịch vụ xã hội) để các đối tượng này có một nơi cư trú, sinh sống bảo đảm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản của các đối tượng này.

Cơ sở trợ giúp xã hội, bao gồm:

+ Cơ sở trợ giúp xã hội công lập do cơ quan Nhà nước thành lập, quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội

+ Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội

Đối tượng có hoàn cảnh khó khăn là những người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, theo Điều 5 và Điều 18 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ, bao gồm các nhóm trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thuộc diện bảo trợ xã hội và các đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp (được chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng đồng).

Cơ sở trợ giúp xã hội  chăm sóc, nuôi dưỡng, chữa bệnh cho dưới 10 người có hoàn cảnh khó khăn là cơ sở trợ giúp xã hội nhỏ không cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận  hoạt động. Vì vậy, các cơ sở phúc lợi xã hội này có các điều kiện và thủ tục thành lập riêng so với các cơ sở phúc lợi xã hội khác.

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ, cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội trong 03 trường hợp sau:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội được cấp không đúng quy định của pháp luật

Đây là trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội được cấp không đúng theo thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội, bao gồm:

– Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội không đúng thẩm quyền

– Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội không đúng thời hạn

– Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội khi chưa xem xét đầy đủ hồ sơ

– Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội không đúng hình thức

Cơ sở vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Trong nội dung của giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hỗ trợ, phạm vi hoạt động, loại hình hoạt động, số lượng nhân viên, người quản lý (họ phải đáp ứng các điều kiện nhất định) được chỉ định rõ ràng. Nếu người tạo thu nhập không đáp ứng được nội dung Giấy đăng ký hoạt động sinh kế thì phải thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động sinh kế hoặc dừng hoạt động, không được tiếp tục hoạt động vi phạm nội dung Giấy đăng ký hoạt động sinh kế.

Trong trường hợp cơ sở trợ giúp xã hội vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì cơ sở này bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội.

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Các trường hợp khác được quy định theo pháp luật về doanh nghiệp (nếu cơ sở trợ giúp xã hội được thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp và là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập), pháp luật về tổ chức hoạt động tại Việt Nam.

Quy trình thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội

– Khi phát hiện ra cơ sở trợ giúp xã hội thuộc một trong ba trường hợp trên, cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp xã (cán bộ chuyên môn về lao động, chính sách xã hội tại Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội, do Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội của cơ sở, cũng là cơ quan quản lý cơ sở trợ giúp xã hội sau khi cơ sở này được thành lập.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã khi nhận được đề nghị của cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook