Thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định

Thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định

Chứng chỉ hành nghề đấu giá bị thu hồi trong những trường hợp nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về trình tự, thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định pháp luật.

Thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định

Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá

Theo khoản 1 Điều 16 Luật đấu giá tài sản 2016, Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá bị thu hồi Chứng chỉ trong những trường hợp sau:

– Thuộc một trong các trường hợp không được cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá;

– Không hành nghề đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; Hành nghề tại doanh nghiệp đấu giá tài sản; Hành nghề tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá, trừ trường hợp bất khả kháng;

– Bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do lợi dụng danh nghĩa đấu giá viên để trục lợi hoặc thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

– Thôi hành nghề theo nguyện vọng;

– Bị tuyên bố mất tích hoặc tuyên bố là đã chết.

Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá

Việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

– Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông tin về người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thuộc trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của tổ chức mà người đó đang hành nghề hoặc Sở Tư pháp nơi thường trú trong trường hợp người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá nhưng chưa hành nghề có trách nhiệm tiến hành xem xét, xác minh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ khẳng định người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thuộc trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá của người đó kèm theo giấy tờ có liên quan;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá được gửi cho người bị thu hồi Chứng chỉ, tổ chức nơi người đó hành nghề, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị. Trường hợp không đủ căn cứ thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì Bộ Tư pháp thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá do không hành nghề đấu giá tài sản trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá do không hành nghề đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật Đấu giá 2016 trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá sau 01 năm kể từ ngày bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định trên gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá đến Bộ Tư pháp và nộp phí theo quy định của pháp luật. Hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

+ Một ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook