Thông tin hải quan năm 2022

Thông tin hải quan

Thông tin hải quan là gì?

Theo Khoản 22 Điều 4 Luật Hải quan 2014 định nghĩa thông tin hải quan như sau:

“22. Thông tin hải quan là những thông tin, dữ liệu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và các thông tin khác liên quan đến hoạt động hải quan.”

Thông tin hải quan theo Điều 93 Luật Hải quan 2014 quy định như sau:

“Điều 93. Thông tin hải quan

Thông tin hải quan được thu thập, lưu trữ, quản lý, sử dụng để phục vụ thực hiện thủ tục hải quan; thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; kiểm tra sau thông quan; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hoạt động nghiệp vụ khác của cơ quan hải quan.”

Trong đó, thông tin hải quan bao gồm:

Thông tin từ hoạt động nghiệp vụ hải quan:

+ Thông tin nghiệp vụ hải quan được thực hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

+ Thông tin thuộc bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

Thông tin từ Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan:

+ Thông tin về cấp phép hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

+ Thông tin về xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Thông tin về chính sách quản lý hàng hóa sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành;

Thông tin về các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến sản xuất và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh:

+ Thông tin về quá trình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực hải quan, thuế, kế toán, thống kê;

+ Thông tin khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh do các tổ chức, cá nhân thực hiện.

+ Thông tin về đăng ký, thành lập, giải thể, phá sản và tình trạng tài chính;

+ Thông tin về quá trình thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

Các thông tin khác có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan.

Thông tin hải quan

Hệ thống thông tin hải quan

Theo Điều 94 Luật Hải quan quy định hệ thống thông tin hải quan bao gồm:

+ Cơ sở dữ liệu về hệ thống thông tin;

+ Hạ tầng kỹ thuật về hệ thống thông tin.

Cơ sở dữ liệu thông tin hải quan bao gồm:

+ Thông tin về phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

+ Thông tin về tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

+ Thông tin về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

+ Thông tin khác liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của cơ quan hải quan.

Quản lý tập trung cơ sở dữ liệu thông tin làm thủ tục hải quan. Cục Hải quan Trung ương có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, phát triển cơ sở dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin hải quan trên cơ sở cập nhật, tích hợp thông tin, dữ liệu trong toàn cục hải quan.

Kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu với hệ thống thông tin của tổ chức, cá nhân ngoài cục hải quan, cơ quan hải quan nước khác, tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế được công nhận. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập.

Cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin, ngăn ngừa hành vi truy cập trái phép vào hệ thống thông tin hải quan.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về thông tin hải quan

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook