Những trường hợp thôi phục vụ của viên chức quốc phòng năm 2023

Những trường hợp thôi phục vụ của viên chức quốc phòng năm 2023

Những trường hợp thôi phục vụ của viên chức quốc phòng năm 2023

Những trường hợp thôi phục vụ của viên chức quốc phòng năm 2023  được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Những trường hợp thôi phục vụ của viên chức quốc phòng năm 2023

Viên chức quốc phòng là ai?

Theo khoản 2 Điều 2 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 thì viên chức quốc phòng là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, được tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội nhân dân theo vị trí việc làm

Hoặc chức danh nghề nghiệp mà không thuộc diện được phong quân hàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ.

Vị trí, chức năng của viên chức quốc phòng

Theo khoản 3 Điều 3 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định về vị trí, chức năng của viên chức quốc phòng như sau:

Viên chức quốc phòng là thành phần chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc biên chế của Quân đội nhân dân, được bố trí theo chức danh nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, cơ sở nghiên cứu, giáo dục đào tạo, văn hóa, đơn vị quân y và đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ Quốc phòng.

Hình thức và điều kiện thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng

Điều kiện thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng

Theo Điều 34 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 thì điều kiện thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng như sau:

* Viên chức quốc phòng được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

–  Đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

– Có đủ 15 năm là công nhân quốc phòng và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi được nghỉ hưu;

– Trường hợp viên chức quốc phòng chưa đủ điều kiện nghỉ hưu, do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng, nếu nam đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được nghỉ hưu.

* Viên chức quốc phòng được chuyển ngành khi được cấp có thẩm quyền đồng ý và cơ quan, tổ chức nơi đến tiếp nhận.

* Viên chức quốc phòng thôi việc trong trường hợp sau:

– Khi chưa hết hạn tuổi phục vụ mà có nguyện vọng xin thôi phục vụ trong quân đội và được cấp có thẩm quyền đồng ý;

– Do thay đổi tổ chức biên chế quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng mà không thuộc các trường hợp sau:

+ Trường hợp viên chức quốc phòng chưa đủ điều kiện nghỉ hưu, do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng, nếu nam đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được nghỉ hưu.

+ Viên chức quốc phòng được chuyển ngành khi được cấp có thẩm quyền đồng ý và cơ quan, tổ chức nơi đến tiếp nhận.

– Trường hợp phẩm chất chính trị, đạo đức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 02 năm liên tiếp và trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe nhưng chưa đủ điều kiện nghỉ hưu.

Hình thức thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng

Các hình thức thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng được quy định tại Điều 33 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 như sau:

– Nghỉ hưu;

– Chuyển ngành;

– Thôi việc.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Những trường hợp thôi phục vụ của viên chức quốc phòng năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook