Thời hiệu phân chia thừa kế theo quy định Bộ Luật dân sự 2015

thoi-hieu-phan-chia-thua-ke

Thời hiệu phân chia thừa kế theo quy định Bộ Luật dân sự 2015

Việc xác định một di sản còn thời hiệu yêu cầu chia di sản hay không tác động rất ,lớn đến quyền lợi của các người thừa kế. Bài viết dưới đây sẽ phân tích các vấn đề liên quan đến thời hiệu thừa kế theo quy định Bộ Luật dân sự 2015.

thoi-hieu-phan-chia-thua-ke

Khái niệm về thời hiệu phân chia thừa kế:

Theo điều 149 Bộ Luật dân sự 2015, thời hiệu là thời hạn do luật định mà khi kết thúc thời hạn đó thì sẽ phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện. Thời hiệu phân chia thừa kế là khoảng thời gian xác định mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án chia thừa kế để bảo đảm quyền và lợi ích của mình.

Thời hiệu phân chia thừa kế theo quy định của pháp luật:

Điều 623 Bộ Luật dân sự 2015 quy định:

“1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.”

Như vậy, thời hiệu được xác định từ lúc bắt đầu thời điểm mở thừa kế cho đến thời điểm kết thúc là ngày tròn của thời hạn. Và thời hiệu mà chủ thể có quyền yêu cầu chia tài sản thừa kế khi có tranh chấp là 10 năm đối với động sản và 30 năm đối với bất động sản. Thời hiệu dành cho người thừa kế xác nhận hay bác bỏ quyền thừa kế là 10 năm tính từ khi mở thừa kế. Thời hiệu dành cho các chủ nợ yêu cầu người thừa kế thực hiện các nghĩa vụ của người để lại di sản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày mở di sản thừa kế. Và nếu qua những thời hạn này thì chủ thể không có quyền khởi kiện yêu cầu phân chia tài sản thừa kế nữa.

Khi hết thời hiệu phân chia thừa kế thì tài sản thừa kế sẽ được giải quyết như thế nào?

Theo điều 623 quy định, nếu hết thời hiệu phân chia thừa kế thì thì di sản sẽ thuộc về người đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người quản lý di sản đó thì di sản này sẽ ưu tiên thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu. Sau đó nếu không có người đang chiếm hữu thì di sản này sẽ thuộc về Nhà nước. Từ đó cho thấy, quy định này đã không để “chết” tài sản một cách lãng phí mà đã tận dụng tối đa giá trị của tài sản.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về thời hiệu phân chia thừa kế theo quy định Bộ Luật dân sự 2015. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook